Rozliczenie podatkowe na preferencyjnych warunkach z programem pit


Wyliczanie należności podatkowej

pitax2Podatek należny fiskusowi przy zastosowaniu preferencji podatkowej obliczany jest dla całej deklaracji, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Samotny rodzic dzieli dochód przez  dwa, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci, następnie oblicza podatek według skali podatkowej (18%, 32%), a wynik mnoży przez dwa.

Obliczenie wysokości podatku należnego fiskusowi staje się bardziej skomplikowane, trzeba wykonać więcej działań matematycznych, Aby zminimalizować możliwość pomyłek warto skorzystać z programu pit. Program pit ułatwi rozliczenie łączne małżonków albo osoby samotnie wychowującej dziecko, gdyż wykona za nas wszystkie obliczenia rachunkowe.

Prawo do preferencyjnych rozliczeń podatkowych

Wspólny PIT przysługuje osobom opodatkowanym na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej 18% i 32%, składający deklaracje PIT 37 lub PIT 36. Deklaracje te można wypełniać i wysyłać przez program pit. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać z tej preferencji podatkowej.

Warunkiem wspólnego rozliczenia małżonków  jest również pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który chcą złożyć zeznanie podatkowe, istnienie wspólności majątkowej również przez pełen rok. Małżonkowie nie mogą być  w separacji  orzeczonej sądownie.

Prawo do rozliczenia PIT na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi albo opiekunowi prawnemu, jeżeli  jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

Bardzo ważne jest dotrzymanie terminu rozliczenia (30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym). Spóźnienie oznacza utratę  prawa do wspólnego PIT-u. Z programem pit można wysłać zeznanie elektronicznie.

Obniżenie kwoty podatku

W obliczeniach dokonanych samodzielnie lub przez program pit możemy zauważyć obniżenie kwoty podatku. Z reguły na podatku przy wspólnym rozliczeniu małżonków można zaoszczędzić. Najwięcej zyskają małżonkowie w przypadku, gdy jeden z nich jest bezrobotny i nie osiąga żadnych dochodów. W sytuacji zróżnicowanych dochodów  korzyści ekonomiczne będą zauważalne, gdy jeden z małżonków przekroczy próg podatkowy 32%. Neutralne finansowo będzie wspólne rozliczenie, gdy dochody obojga małżonków mieszczą się w pierwszym progu podatkowym (18%).

Kwota oszczędności rodzica samotnie wychowującego dzieci w porównaniu z rozliczeniem samodzielnym zależna jest od wysokości dochodu rodzica. Maksymalnie można zaoszczędzić aż 12 529,94 PLN (przy dochodach równych 171 056 PLN lub wyższych). Różnica wynika z zastosowania niższej stawki podatkowej.
//

Source: Rozliczenie podatkowe na preferencyjnych warunkach z programem pit

Reklamy