NBR popchnie energetykę


Alternative_Energies

Nowe programy sektorowe NCBR dedykowane są przedsiębiorcom i konsorcjom przedsiębiorstw. Powstały z inicjatywy oddolnej – przedstawicieli branży elektroenergetyki. Projekty zgłaszane w konkursach będą musiały się charakteryzować tzw. „twardym” B+R, czyli bazować na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych lub tylko tych drugich.

– Wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako magazynów energii, stworzenie fundamentów morskich farm wiatrowych czy Internet Rzeczy do zarządzania energią odnawialną w każdym domu – to rozwiązania, które będą mogły powstać dzięki dwóm nowym programom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Cel jest jeden – chcemy wzmocnić kluczowy sektor gospodarki poprzez innowacje płynące z polskiej nauki i przemysłu  –  mówi Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Celem PBSE jest ukierunkowanie wysiłków przedsiębiorców i środowisk naukowych na opracowanie technologii najbardziej wartościowych z perspektywy całej gospodarki. Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii  i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach programu mają też powstać innowacyjne produkty, które przyspieszą rozwój energetyki prosumenckiej. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie PBSE to 150 mln zł. Wartość pojedynczego projektu ma sięgać od 2 do 50 mln zł.

Z kolei program sektorowy IUSER skierowany jest do przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane ze stworzeniem lub rozwojem oprogramowania czy inteligentnych systemów zarządzania energią. Ma dać impuls do rozwoju sektora ICT w energetyce oraz zwiększyć konkurencyjność polskich producentów tej branży na arenie międzynarodowej. Efektem programu ma być m.in. wprowadzenie do powszechnego użytku Internetu Rzeczy. W pierwszym konkursie przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców powalczą o łączną pulę dofinansowania 125 mln zł, przy założeniu, że wartość każdego projektu powinna mieścić się w przedziale od 2 do 30 mln zł.

–  NCBR słucha „głosu biznesu”. Dlatego ogłaszamy kolejne programy sektorowe i przekazujemy pieniądze przedsiębiorcom, którzy wydadzą je najefektywniej. Zakładamy, że z PBSE skorzystają duzi gracze z wieloletnim doświadczeniem na rynku, zaś z IUSER-a – mniejsze, wyspecjalizowane firmy, nawet startupy z przełomowymi pomysłami, jak systemy Smart City do oszczędzania energii w mieście – deklaruje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE będzie można składać od 2 listopada br. do 20 grudnia, zaś IUSER-a – od 21 listopada br. do 30 grudnia. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów sektorowych NCBR, te z branży elektroenergetyki będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym.

Source: NBR popchnie energetykę

Reklamy