Polska neutralna.Czy Polska może być państwem neutralnym jak… Szwajcaria?


Nowy Ekran

Nowy Ekran

Neutralność – brak preferencji co do określonych poglądów, opcji politycznej, określonej osoby, itp., lub powstrzymywanie się od działania zgodnego z taką preferencją, niezaangażowanie, czasem także synonim obojętności. W języku polskim, pod wpływem łaciny, pojęcia związane z neutralnością wobec czegoś są często tworzone przez dodanie członu „a-” (np. agnostycyzm).

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
Neutralność poznawcza – to zasada, zakładająca maksymalnie obiektywne podejście do badań naukowych, które powinno cechować rzetelnego badacza. Badacz cechujący się neutralnością poznawczą stara się nie interpretować wyników prowadzonych badań przez pryzmat swojego osobistego światopoglądu.
Neutralność światopoglądowa, religijna, obyczajowa – to zasada równego traktowania ludzi niezależnie od ich poglądów politycznych, filozoficznych i religijnych, oraz od wynikających z tych poglądów obyczajów. W sensie prawnym neutralność ta wyraża się w równym traktowaniu wszystkich obywateli przez prawo i instytucje państwa niezależnie od wyznawanego czy głoszonego światopoglądu.

Nuetralność światopoglądowa jest zasadą konstytucyjną większości demokratycznych państw.
Neutralność polityczna – jest to sytuacja, w którym dane państwo deklaruje, że nie będzie uczestniczyć w danym konflikcie międzynarodowym, ani nie będzie sprzyjało żadnej ze stron. W zamian państwo to oczekuje, że nie zostanie zaatakowane przez żadną ze stron konfliktu.

Neutralność technologiczna – to zasada równego traktowania przez państwowe instytucje konkurujących z sobą technologii i stwarzania warunków do ich uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to, że państwo nie może np. utajniać rozwiązań technologicznych uniemożliwiających powstanie konkurencyjnego produktu, lub stosować praktyki prowadzące do narzucania konieczności stosowania określonych rozwiązań technologicznych w sytuacji gdy istnieją konkurencyjne rozwiązania tego samego problemu technicznego.

Terminu tego używa się często w różnych gałęziach nauki i techniki (np. neutralne pH w chemii i dermatologii) oraz w mowie potocznej.

Zachowanie neutralnego punktu widzenia (NPW, ang. NPOV – neutral point of view) jest jedną podstawowych zasad Wikipedii.

Czy to ma miejsce na portalach w Polsce?Czy dziennikarze czy Blogerzy zachowują neutralność?

Czy   Polska   może być państwem neutralnym jak Szwajcaria?

„Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” – Konstytucja.

Link do refleksji:https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/najczesciej-zadawane-p/4153,Czy-pracownicy-administracji-publicznej-maja-prawo-zatrudniac-czlonkow-rodzin.html

girl-in-sauna

„Państwo wieczyście neutralne, to państwo, którego neutralność jest stanem trwałym. Do uzyskania statusu państwa wieczyście neutralnego nie wystarcza jednostronna deklaracja państwa. Musi ona zostać uznana przez inne państwa (innych członków społeczności międzynarodowej). Trwała neutralność wynika z umowy międzynarodowej lub decyzji samego państwa, ale akceptowanej przez społeczność międzynarodową.

Państwo wieczyście neutralne deklaruje nieuczestniczenie w konfliktach zbrojnych prowadzonych przez inne państwa oraz faktycznie nie używa siły zbrojnej wobec innych państw, nie przystępuje do toczących się działań zbrojnych prowadzonych przez inne państwa, a także nie udostępniania swojego terytorium i swoich zasobów państwom pozostającym w konflikcie zbrojnym.

Niepodległość oraz integralność terytorialna państwa wieczyście neutralnego podlega gwarancjom i ochronie ze strony innych państw. Posiadanie statusu państwa wieczyście neutralnego nie stanowi jednak przeszkody dla zorganizowania i utrzymywania infrastruktury wojskowej oraz sił zbrojnych przez nie. Państwo neutralne ma prawo do bronienia swojej niepodległości i terytorium (prawo do samoobrony). Jednak państwo to nie powinno przystępować do sojuszy wojskowych (np. NATO, dawniej też Układ Warszawski, itp.). Państwa trwale neutralne mogą jednak uczestniczyć w innych organizacjach międzynarodowych, np. ONZ, Unia Europejska, Rada Europy, itd.”

Za Wikipedią.

http://nowyekran.info/polska-neutralna/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s