Faszysta A.Turczynow i przestępca konstytucyjny B.Komorowski?


Konstytucja RP  Art. 13.Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

  • Art. 126.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

  • Art. 130.

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

za: http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/

 

Kodeks Karny RP

Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W Polsce odbyła się wizyta Aleksandra Turczynowa, Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. O skomentowanie tej wizyty korespondentka radia „Sputnik” Irina Czajko poprosiła doktora Andrzeja Zapałowskiego, eksperta do spraw geopolityki.

Turczynow_BBN

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNO) Aleksander Turczynow w trakcie dwudniowej wizyty w Warszawie spotkał się z najwyższymi przedstawicielami polskiej sceny politycznej, włącznie z prezydentem Bronisławem Komorowskim, ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem, a także gen. Stanisławem Koziejem – szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). W trakcie rozmów podjęte zostały kwestie współpracy obu krajów w sferze bezpieczeństwa, w tym pomocy, jakiej Polska może udzielić Ukrainie. Strony podpisały Protokół o współpracy między aparatem RBNO Ukrainy i BBN Polski. Uzgodniono również, że Warszawa będzie aktywnie popierać Kijów w jego zbliżeniu z EU i NATO. W piątek odbyło się spotkanie z premierem Ewą Kopacz, która wcześniej informowała o możliwości udzielenia Ukrainie pomocy w wysokości 100 milionów euro.

W rozmowie telefonicznej z korespondentką rozgłośni radiowej „Sputnik” Iriną Czajko wizytę Aleksandra Turczynowa w Warszawie skomentował dr Andrzej Zapałowski z Rzeszowa, ekspert do spraw geopolityki:— Przede wszystkim należy podkreślić, że obecnie w Europie Środkowej Polska wraz z Litwą są jedynymi krajami, które mocno angażują się po stronie Kijowa w konflikcie toczącym się na Ukrainie. Faktycznie Czechy, Słowacja, Węgry i Austria coraz bardziej się dystansują, czyli tak naprawdę pozostała dla Kijowa Polska i Litwa. Litwa jest to kraj nieistotny z uwagi na to, że jest wielkości jednego z obwodów na Ukrainie. W tym kontekście Turczynow zauważył, że sytuacja Kijowa jest bardzo zła, nie mówiąc już o sytuacji gospodarczej.  Został on zmuszony do tego, żeby przyjechać do Warszawy i prosić o pomoc.  Zaangażowanie Polski w ten konflikt jest niepożądane.  Duża część społeczeństwa zwraca na to uwagę, że skala zaangażowania Polski jest za duża. Oficjalnie wizyta Turczynowa ma niby dotyczyć podpisania porozumienia między polskim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a ukraińskim. Jednak skala wizyt u najważniejszych osób w państwie świadczy o tym, że Turczynow chciał przeprowadzić rozmowy związane z przyszłością Ukrainy.

Bardzo niedobrą okolicznością jest to, że Ukraina bezwzględnie stoi na stanowisku unitarności państwa. To z kolei świadczy o tym, że przy braku środków finansowych, praktycznie ze skraju upadłości, chce ona kontynuować wojnę, czyli cały czas destabilizować sytuację w Europie środkowo-wschodniej. Niektórzy politycy w Polsce deklarują wsparcie w tym zakresie. Według mnie, jest to bardzo nieodpowiedzialne działanie.Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność. Otóż Turczynow przybywa do Polski i jednocześnie Rada Najwyższa Ukrainy uczciła minutą ciszy pamięć ludobójcy Wołynia Romana Szuchewycza, który bezpośrednio jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy obywateli polskich, okrutnie wymordowanych na Wołyniu. Dla mnie, dla przeciętnego obywatela państwa polskiego jest to rzecz nie do przyjęcia, że dzień przed wizytą najwyższy organ państwa ukraińskiego podejmuje tak prowokacyjne działania wobec Polski. A na drugi dzień szef Rady Bezpieczeństwa przyjeżdża do Polski i oczekuje od niej pomocy. To świadczy o poziomie polityki ukraińskiej. Wizyta Turczynowa w Polsce, moim zdaniem, w znacznym stopniu dotyczyła prośby o pomoc militarną dla Ukrainy. Polska i Stany Zjednoczoczone zastanawiają się nad tym, czy wysłać broń na Ukrainę.

Aleksander Turczynow
Aleksander Turczynow

Według mnie byłby to bardzo duży błąd, bo tak naprawdę cały czas powinniśmy się zastanawiać, jak ustabilizować sytuację na Ukrainie, a nie w jaki sposób dostarczać broń. To tylko będzie nakręcać spiralę, co nie wiadomo czym się skończy. Moim zdaniem, wszelka pomoc w uzbrojeniu śmiercionośnym powinna być absolutnie wykluczona ze strony jakiegokolwiek kraju dla którejkolwiek strony konfliktu na Ukrainie. Ten konflikt w interesie bezpieczeństwa w Europie należy jak najszybciej wygasić i jak najszybciej dojść do porozumienia. Jednak przeszkodą jest nadmiar reprezentacji w Radzie Najwyższej Ukrainy skrajnych nacjonalistów, czasami o poglądach faszyzujących. To jest bardzo duży problem, z którym po wygaśnięciu konfliktu na Ukrainie Europa będzie miała do czynienia. Tak naprawdę, będzie to jedyny kraj w Europie, w którym w parlamencie będzie duża reprezentacja osób nawiązujących do faszyzmu. To jest bardzo zła sytuacja dla Europy. Dzisiaj Europa powinna przede wszystkim zastanawiać się nie nad tym, jak wysyłać broń, ale jak ten konflikt zakończyć i co zrobić, żeby na Ukrainie do władzy dochodziły środowiska polityczne wolne od skrajnego nacjonalizmu.

Czytaj więcej:http://pl.sputniknews.com//polska/20150306/86898.html#ixzz3TdNGMqrH

 

KOMOROWSKI I TURCZYNOW ROZMAWIALI O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ

Wczoraj, 5 marca (19:58)

Bronisław Komorowski przyjął w czwartek w Pałacu Prezydenckim sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandra Turczynowa. Rozmawiali na temat sytuacji na wschodzie Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej.

Spotkanie Bronisława Komorowskiego z Ołeksandrem Turczynowem /Tomasz Gzell (PAP) /PAP
Spotkanie Bronisława Komorowskiego z Ołeksandrem Turczynowem
/Tomasz Gzell (PAP) /PAP

Jak powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej, rozmowa prezydenta Komorowskiego i Turczynowa nawiązywała do ostatniego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy pod koniec lutego w Kijowie. 22 lutego polski prezydent wziął udział, wraz z kilkoma tysiącami osób, w marszu ulicami Kijowa w pierwszą rocznicę zwycięstwa rewolucji na Majdanie Niepodległości.

Rozmowa Komorowskiego i Turczynowa dotyczyła też oceny perspektyw rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy, w kontekście porozumień zawartych w lutym w Mińsku. – Mówiono zarówno o szansach, jak i ryzyku, na które trzeba być przygotowanym – zarówno Ukraina, jak i środowisko międzynarodowe – zaznaczył gen. Koziej.

12 lutego w Mińsku wynegocjowano porozumienie o zawieszeniu broni w walkach między ukraińskimi siłami rządowymi i prorosyjskimi separatystami. Ustalenia z Mińska przewidywały również wycofanie przez strony konfliktu ciężkiego uzbrojenia.

Szef BBN poinformował, że podjęty został temat współpracy obu krajów w kwestiach bezpieczeństwa, „w tym pomocy, jakiej Polska może udzielić Ukrainie”. – Wskazywano m.in. na działania Polski w UE i NATO dla pozyskiwania wsparcia dla Ukrainy – dodał Koziej.

Komorowski podkreślił – relacjonował szef BBN – znaczenie brygady polsko-litewsko-ukraińskiej jako dobrego instrumentu dla transformacji sił zbrojnych Ukrainy i dostosowywania do standardów NATO.

Prezydent Polski potwierdził też gotowość naszego kraju do szkolenia podoficerów i specjalistów ukraińskich. – Mówiono też o współpracy techniczno-wojskowej, zaznaczając konieczność przejścia do rozmów eksperckich w tym temacie, a nie publicznych dyskusji – powiedział Koziej.

Podpisano polsko-ukraińskie porozumienie

W czwartek szef BBN i jego ukraiński odpowiednik podpisali w Warszawie protokół o współpracy między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Aparatem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.

– To porozumienie jest wyrazem z jednej strony potrzeby, a z drugiej woli współpracy między naszymi państwami w zakresie bezpieczeństwa. Jest jednocześnie realizacją woli naszych prezydentów, którzy postawili nam takie zadanie w Kijowie, podczas obchodów rocznicy Majdanu – mówił Koziej.

Jak dodał, dokument przewiduje współpracę w najbardziej istotnych dla obu krajów sprawach bezpieczeństwa regionalnego. – Będziemy współpracowali na rzecz wsparcia Ukrainy i jej dążeń do integracji ze strukturami zachodnimi – z Unią Europejska, z Sojuszem Północnoatlantyckim – zapewnił szef BBN.

Współpraca ma dotyczyć narodowego planowania strategicznego, przeprowadzania strategicznych przeglądów bezpieczeństwa i obrony, opracowywania koncepcji strategicznych i innych strategicznych dokumentów na poziomie narodowym.

Porozumienie przewiduje spotkania przedstawicieli obu instytucji na różnym szczeblu. Konsultacje mają się odbywać średnio co kwartał.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-komorowski-i-turczynow-rozmawiali-o-wspolpracy-wojskowej,nId,1691790#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/03/06/ukraina-jedyny-kraj-w-europie-gdzie-w-parlamencie-bedzie-duza-reprezentacja-osob-nawiazujacych-do-faszyzmu/

Zródło artykułu,link,info:

http://wps.neon24.pl/post/119940,faszysta-a-turczynow-i-przestepca-konstytucyjny-b-komorowski

Reklamy

One thought on “Faszysta A.Turczynow i przestępca konstytucyjny B.Komorowski?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s