Sensacja od 1.1.2015.Czy szkoła podstawowa ma obowiązek zarejestrowania się do końca roku do GIODO?


ACTA  w Polsce powróciła. Teraz pod nazwą ABI. Parodia ochrony danych osobowych przez urzędników administracji centralnej jak i  samorządowej trwa! Przepisy,   które pozwolą na WYCIĄGNIĘCIE KASY OD PODATNIKÓW.Portale internetowe w Polsce  są zmuszone do podawania danych osobowych do GIODO   czyli  koniec  wolności   w Polsce.

Nie dla ABI w Polsce?Tak.

W EU zachodniej wystarczy tylko  podać dane właściciela firmy czy bloga w Impressum.Portal internetowy nie musi  podawać   danych    internautów do administracji  danego kraju.

Tymczasowy rząd w Polsce zmodyfikował    przepisy   prawne w EU zachodniej . Rozpoczęła się wojna  w Polsce i maksymalna kontrola internetu w Polsce. Tymczasowy   rząd   w Polsce   nawet   przeskoczył  Orbana  i   jego działania na Węgrzech.Tymczasowy rząd w Polsce wie ,   że   nie   ma szans w normalnych wyborach   dlatego wprowadził  system prawny, który jest bardziej grożny od ACTA. Lepszy nadzór nad przetwarzaniem danych oznacza, maksymalną kontrolę Twoich danych osobistych przez rząd w Polsce. SB  w ex-PRL byli harcerzami w zbieraniu danych.To co się wydarzyło w Polsce w roku 2015  oczekuje protestów dlatego przekazuj ten artykuł.

Powołać ABI powinni wszyscy; od Kancelarii Prezydenta po prowadzących działalność lekarza czy piekarza – mówi pełniący obowiązki GIODO.

A teraz kopia artykułu z internetu.

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe
Czy szkoła podstawowa ma obowiązek zarejestrowania się do końca roku do GIODO?

Odpowiedź:
Na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) – dalej u.u.w.d.g. znowelizowana została m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dalej u.o.d.o. Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Nowe regulacje u.o.d.o. odnoszą się przede wszystkim do administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz dotyczą kwestii związanych z obowiązkami rejestracyjnymi.
Wprowadzane nowe regulacje art. 36a–36c u.o.d.o. określają, jakie wymogi powinien spełniać ABI, oraz precyzują zakres jego zadań. W kontekście pytania zwrócić należy uwagę zwłaszcza na obowiązek prowadzenia przez ABI rejestru zbiorów danych przetwarzanych u administratora (nowy art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.). Sposób prowadzenia wskazanego rejestru określi minister właściwy do spraw administracji publicznej – projekt rozporządzenia w tej sprawie dostępny jest na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Jeśli u administratora danych osobowych zostanie powołany ABI (nie jest to obowiązkowe) i zostanie on zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), to wówczas ABI będzie prowadził rejestr zbiorów danych i nie będzie konieczności zgłaszania tych zbiorów do GIODO (art. 43 ust. 1a u.o.d.o.). Wyjątek tu stanowią zbiory danych osobowych określonych w art. 27 u.o.d.o. (tzw. dane osobowe wrażliwe) – zbiory te podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO, niezależnie od tego, czy u administratora danych został powołany ABI.
Zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzanymi do u.o.d.o. od 1 stycznia 2015 r., ze zwolnienia z obowiązku rejestracji u GIODO korzystały będą:
a) tak jak dotychczas – zbiory danych osobowych wymienione w art. 43 ust. 1 u.o.d.o. (zwrócić warto uwagę na dodany do art. 43 ust. 1 pkt 12, na podstawie którego zwolnione z rejestracji u GIODO będą również dane przetwarzane w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych – z wyjątkiem danych wrażliwych, których zbiory podlegają obowiązkowi rejestracji u GIODO także wówczas, gdy nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych);
b) zbiory danych u tych administratorów, u których został powołany ABI; przy czym administrator danych powinien zgłosić do GIODO fakt powołania ABI. Wzór takiego zgłoszenia określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw administracji publicznej (projekt rozporządzenia w tej sprawie dostępny jest na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji http://www.rcl.gov.pl).
Z przedstawionych powyżej regulacji u.o.d.o. wynika, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązki związane ze zgłaszaniem zbiorów danych do rejestracji GIODO, w znacznym zakresie zostaną zniesione – w przypadku, gdy administrator powołał ABI i powołanie ABI zgłosił GIODO.
Nowe regulacje nakładają natomiast na administratorów danych osobowych obowiązki rejestracyjne w zakresie powołania i odwołania ABI (nowy art. 46b u.o.d.o.).
Reasumując: nowe przepisy u.o.d.o. nie wprowadzają obowiązku rejestrowania administratorów danych osobowych (tu: szkoły). Nakładają natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestracji GIODO faktu powołania lub odwołania ABI, w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania.
Zgodnie z przepisem art. 35 u.u.w.d.g. ABI powołany przed 1 stycznia 2015 r. może pełnić tę funkcję zgodnie z nowymi przepisami u.o.d.o. do czasu wpisania go do rejestru GIODO, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że dotychczasowy ABI powinien zostać zgłoszony do rejestracji GIODO najpóźniej do końca czerwca 2015 r.
Jak zasygnalizowano wcześniej – administrator danych osobowych nie ma obowiązku powoływania ABI. Jeśli ABI nie zostanie powołany, to wówczas niektóre zadania określone dla ABI wykonuje administrator danych (zob. nowy art. 36b u.o.d.o.). Niepowołanie ABI wiązać też się będzie z obowiązkiem zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO (z wyłączeniem zbiorów danych wymienionych w art. 43 ust. 1 u.o.d.o.).
Magdalena Sender, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe
Odpowiedzi udzielono 16 grudnia 2014 r.

Autor,link,zródło,info:

http://biznes.interia.pl/firma/news/zmiany-w-ustawie-o-ochronie-danych-osobowych-lepszy-nadzor,2073002,1852#iwa_item=8&iwa_img=0&iwa_hash=31540&iwa_block=business_news

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-szkola-podstawowa-ma-obowiazek-zarejestrowania-sie-do-konca-roku-do-giodo

A tutaj propozycja dla szkoleń:

http://www.szkolenia.com/szkolenie/11043/zmiany-w-ochronie-danych-osobowych-od-01-stycznia-2015-program-ogolny

http://www.bt.bielsko.pl/szkolenie,abi_-_po_zmianach_przepisow_ustawy_o_ochronie_danych_osobowych_obowiazujacych_od_stycznia_2015r_,44,751.html

Reklamy

Jedna myśl w temacie “Sensacja od 1.1.2015.Czy szkoła podstawowa ma obowiązek zarejestrowania się do końca roku do GIODO?

  1. Nie wiem kto to pisał ale chyba nie ma pojęcia o czym pisze
    Po reformie ustawy nie ma obowiązku rejestracji ABI, możemy to zrobić ale nie musimy. W przypadku braku powołania obowiązki ABI przejmuje ADO. Podczas rejestracji zbioru nie podajemy zawartości a tylko strukturę tak więc żadne informacje dotyczące użytkowników portalu nie są nigdzie przekazywane. Nowelizacja również zwalnia z rejestracji zbiorów (wyjątek stanowią zbiory zawierające dane wrażliwe) w przypadku powołania ABI. Co do UE to nasza ustawa jest wzorowana na Dyrektywie Unijnej więc proszę nie pisać jak to tam jest łatwo a u nas nie. Od 2017 roku wchodzi jednolita ustawa dla wszystkich państw UE. Po więcej informacji dotyczących ustawy zapraszamy na http://www.giodo.info.pl

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s