Rakowski przepraszam.Czy Ty To rozumiesz?Ocena PRL .


Ocena PRL.

– przepraszam za likwidację podziałów klasowych, która była dziełem komunistów, socjalistów i lewicowego odłamu ruchu chłopskiego;
– przepraszam za reformę rolną, o której marzyło i bezskutecznie walczyło kilka pokoleń polskich chłopów;
– przepraszam za nacjonalizację przemysłu, a ściślej tego, co przetrwało okupację hitlerowską;
– przepraszam robotników za to, że komuniści przywrócili im poczucie godności;
– przepraszam za awans społeczny milionów synów i córek chłopskich i robotniczych;
– przepraszam za bezpłatny dostęp młodzieży chłopskiej i robotniczej na wyższe uczelnie;
– przepraszam za likwidację analfabetyzmu, masowego zjawiska w Polsce międzywojennej;
– przepraszam za zbudowanie Polski przemysłowo-rolniczej;
– przepraszam za masowy exodus chłopów z przeludnionych wsi do miast, do przemysłu. Los ten dotknął kilkanaście milionów obywateli PRL;
– przepraszam za to, że dwa pokolenia Polaków żyły nie znając plagi bezrobocia, że zaczynały każdy dzień z poczuciem bezpieczeństwa socjalnego, że były wolne od troski o przyszłość swoich dzieci;
– przepraszam, że na ulicach polskich miast nie było żebraków ani dziesiątków tysięcy bezdomnych, że nikt nie wyobrażał sobie, by milion dzieci zaczynało dzień bez śniadania;
– przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztuką powstawały arcydzieła filmowe, znane i cenione na całym świecie, a aktorzy, kompozytorzy, dyrygenci i soliści, wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólnoświatową;
– przepraszam za tysiące bibliotek, za tanie książki, za miejskie i wiejskie domy kultury;
– przepraszam, że w czasach PRL powstała kadra znakomitych fachowców i świetnych menedżerów;
– przepraszam za niespotykaną w historii stosunków polsko-rosyjskich inwazję kultury polskiej na bezkresne obszary Związku Radzieckiego. Twórczość znakomitego pisarza Stanisława Lema wydano w ZSRR w nakładzie 3 mln egzemplarzy;
– przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerowców Warszawy i wielu innych miast, za przywrócenie pięknej warszawskiej i gdańskiej Starówki;
– przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, kościołów i licznych pomników narodowej kultury, zniszczonych w czasie wojny;
– przepraszam już trzecie pokolenie Polaków, które gospodarzy na ziemiach nad Odrą i Nysą Łużycką, żyjąc w bezpiecznych granicach;
– przepraszam za pokolenie komunistów, które w 1945 roku nie wezwało narodu do walki o zachowanie przy Polsce terenów na wschód od rzeki Bug, na których żyło 5 milionów Ukraińców i 1,9 mln Białorusinów oraz mniej niż 5 mln rdzennych Polaków;
– przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km;
– przepraszam za pokolenie Władysława Gomułki, które zagospodarowało Ziemie Zachodnie i z uporem walczyło o uznanie zachodniej granicy, przez ćwierć wieku nie uznawanej przez kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec;
– przepraszam za plan utworzenia strefy bez atomowej w Europie (tzw. plan Rapackiego), który rozsławił Polskę na świecie;
– przepraszam za ustawę o działalności gospodarczej, której projekt mój rząd przedstawił Sejmowi w końcu 1988 roku, a która po uchwaleniu otworzyła drogę do gospodarki rynkowej;
– przepraszam za Okrągły Stół, wspólne dzieło mojego obozu i opozycji. Po raz pierwszy w dziejach Polski, nie tylko nowożytnej, dwa zwaśnione obozy polityczne zasiadły przy jednym stole i znalazły pokojowe rozwiązanie głębokiego kryzysu politycznego, który gnębił kraj przez niemal całe dziesięciolecie.

Info,Link,Zrodlo:http://adnovum.neon24.pl/post/112806,wojna-domowa-na-ukrainie-13-09-2014r-siodmy-dzien-rozejmu#comment_1018118

Ocena PRL w innej interpretacji.

Z wielu źródeł słyszy się dziś wyłącznie negatywną ocenę PRL. Taką opinię inicjują ośrodki nie mające na celu dobra Kraju i świadomie wprowadzające w błąd. Rzadko ktoś odważa się zaprzeczyć powierzchownym sądom, a często demagogicznym hasłom.

 

Cała spawa polega na trudnym powiedzeniu pełnej prawdy i na popadnięciu w  jednostronność ocenie, to jest na dobraniu tych faktów, które są dla wygłaszającego opinię dogodne i pomijanie niedogodnych. 45 lat PRL to okres istotny dla historii Polski. Można sporządzić 10 tomów wad tego okresu i mówić o poszczególnych z nich, m.in. o różnych formach ograniczania wolności, głównie przed 1956 rokiem. Nikt tego nie zabrania. Ale jednocześnie, jeżeli chce się mówić prawdę, to trzeba sobie zdawać sprawę, że był to okres historycznego rozwoju kraju po zwycięskiej wojnie, który w innych, warunkach nie byłby ‚możliwy. A prawda jest taka, że w tym okresie:

 

 • uzyskała Polska najlepsze w swojej historii granice. Zlikwidowane zostało państwo pruskie, szkodzące Polscy od XVII wieku. Było to ważne nie tylko dla Polski, ale i całej Europy;

 

 • nastąpiło sprawne zasiedlenie i zagospodarowanie Ziem Zachodnich od Karkonoszy po Świnoujście i jednolitość etniczna kraju;

 

 

 • w ramach tych granic już w 1945 roku ustanowiona została hierarchia kościelna, a dwa obszary uprzednio protestanckie (pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska) stają się katolickie;

 

 

 • zostaje dokonana odbudowa zniszczonych wojną miast, zarówno dużych: Warszawy, Wrocławia czy Gdańska, jak i mniejszych, po czym nastąpiła ich rozbudowa z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą;

 

 

 • następuje poważny wzrost przemysłu, m.in. dziedzin. których przedtem nie było. Zbędne jest mówić o rozwoju przemysłu stoczniowego i motoryzacyjnego, ale także elektroniki, chemii i przemysłu lekkiego;

 

 • dokonano znacznej rozbudowy infrastruktury kraju: sieć drogowa i siłowa (linie elektryczne), telekomunikacja, służba zdrowia (szpitale i sanatoria), szkolnictwo powszechne (budowa szkól) i wyższe. W 1990 roku rozwój infrastruktury, został wstrzymany;

 

 • trudno pominąć rozwój nauki i kultury kraju. Wymienić trzeba instytuty naukowe, bogatą literaturę, m.in. historyczną oraz odbudowe zabytków i świątyń. Powstały i działały znane zespoły np. takie jak „Śląsk” Hadyny, „Mazowsze” Sygietyńskiego czy poznański chór Stuligrosza;

 

 

 • w rolnictwie, mimo jednostronności i uchybień, starano się zrobić ile się dato, m.in. w zagospodarowaniu PGR i usuwaniu terenów odłogowych, które się obecnie mnożą.

 

 

 • krytykując ograniczenie wolności politycznej w PRL uznać trzeba stan bezpieczeństwa publicznego, mniejsze ilości nadużyć, kradzieży i zabójstw niż obecnie. Stan wojenny zapobiegł formie rewolucyjnej i umożliwił stopniowe wprowadzanie zamian ustrojowych;

 

 • odbudowa i rozwój kraju byty dokonywane z wykorzystaniem siły roboczej w warunkach pełnego zatrudnienia.

 

Nie ma miejsca na omówienie innych pozytywów PRL. Niezbędne jest też mówienie o wadach, ale pomijania dokonań i warunków, które im sprzyjały, m.in. dobre stosunki ze wschodnim sąsiadem, nie pozwala mówić pełnej prawdy o okresie, a był to okres .rozwoju kraju. Ogólny wniosek, by dany okres historyczny poddawać nie jednostronności, ale rzeczowej analizie i wyciągać wnioski na przyszłość dla zwiększania siły i sprawności kraju.

 

Andrzej Meissner        

(Artykuł został opublikowany w Myśli Polskiej 30 stycznia 2000 roku pod pseud. Czesław Miśniak)

Reklamy

3 myśli w temacie “Rakowski przepraszam.Czy Ty To rozumiesz?Ocena PRL .

 1. Nastepny cytat z internetu:

  Ja jestem rocznik ’50 i z całą pewnością wiem, że żyłam od swoich narodzin w wolnej Polsce. Mówiłam po polsku i wszystkie urzędy też miały język polski jako państwowy. Świadectwa ze szkoły mam po polsku. Ulice miały polskie nazwy. Moi znajomi to byli Polacy mówiący po polsku. Tak wolna jak wówczas, w latach 60/70tych to ja się nigdy potem nie czułam. Lublin czy Wrocław to były miasta, w których człowiek czuł się bezpiecznie i w dzień i w nocy. Ludzie byli życzliwi. Odwiedzali się z czystej sympatii, a nie w interesie. Nie musiał nikt się wcześniej zapowiadać, po prostu szło się do znajomych i było się miłym gościem. Do mnie też przychodzili ludzie bez zapowiedzi i zawsze było fajnie. Bez przerwy ktoś obchodził imieniny albo urodziny i niemal co tydzień, a może i częściej, kupowało się solenizantom kwiaty i drobne prezenty. Każdy miał pracę, a więc i kasę, to nie było problemu. Były co prawda czasami ściany nie do przebycia, ale ogólnie wszystko było w zasięgu ręki. Dzieci miały prawo bawić się pod blokami, miały prawo krzyczeć i śpiewać. Teraz wokół bloków prawo do życia ma tylko wygolona krótko trawka. Restauracje i kawiarnie były zawsze pełne ludzi, trzeba było czekać na wolny stolik albo się dosiąść można było do całkiem obcych osób i poznawało się ciekawych ludzi.
  To było prawdziwe, tętniące życie i to w każdej dziedzinie. Czytelnie przy bibliotekach były pełne młodzieży czytającej książki. Polskie książki, rozumie się.
  W księgarniach ustawiały się kolejki po wydawane u nas, w PRLu, na bieżąco, światowe bestselery, a wielką encyklopedię chciał mieć każdy.
  To było życie, wolne życie, a nie wegetacja jak teraz. W polskich firmach funkcjonujących na naszym, polskim obszarze, mówiło się wyłącznie po polsku. A gdy firma prowadziła interesy z obcymi firmami, to zawsze był tłumacz. Taki POCh z Gliwic to miał kontakty z całym światem; nasz przemysł chemiczny to była potęga. I choć wielu cudzoziemców tam przyjeżdżało w interesach, to nikomu do głowy nie przyszło przestawiać się na obcy język, natomiast cudzoziemiec dostawał z przydziału tłumacza będącego na etacie firmy polskiej. Krótko tam pracowałam to wiem.
  Takiej wolności jak za PRLu to my jeszcze dłuuuuuugo mieć nie będziemy. PRL nie miał praktycznie całe dziesięciolecia zdeklarowanych wrogów, bo polityka zagraniczna ukierunkowana była na stosunki co najmniej poprawne, a najlepiej przyjazne. I to nie tylko z ZSRR.
  Okupację to mamy teraz i w 1989 roku żadnej wolności nie odzyskaliśmy, a przeciwnie: wolność straciliśmy, a także cały nasz przemysł i wszelką niezależność gospodarczą. W porównaniu z tym, co się teraz dzieje, że unia krowom w wymiona zagląda, to za PRLu była całkowita swoboda i w wyborze zawodu i stylu życia.
  Dla mnie od tego momentu data 1989 jest datą żałoby narodowej.
  nadużycie link skomentuj
  nana 13.09.2014 13:52:58

  Polubienie

 2. -1979/80 poniżej „minimum socjalnego” 5% poniżej nędzy „minimum egzystencji” promil

  -1989/90 (nie PRL) poniżej minimum socjalnego tylko 15%

  -DZIŚ po spadku dzietności o połowę i uciecze milionów (bez tego dane znacząco tragiczniejsze)
  ~70% w biedzie poniżej zaniżonego minimum socjalnego w tym ~30% poniżej nędzy minimum egzystencji.

  Wzrost nędzy i biedy kilkunastokrotny.


  Wiem czym jest kapitalizm.W odroznieniu od wiekszosci Polakow zylem w nim i poznalem jego zalet i wady.Kapitalizm jest jednak zaprzeczeniem etosu rownosci spolecznej i sprawiedliwosci.Czeka nas straszne rozwarstwienie spoleczne,bezrobocie i niestety raczej nie europeizacja, lecz latynizacja,czyli kapitalizm nedzy.Ludzie jeszcze nie uswiadamiaja w pelni ,ze nie tylko zyskali wiele dzieki ostatnim zmianom,lecz takze wiele stracili.Boje sie ,ze czeka nas obecnie dekada eksperymentowania i niepewnej reformy.Oby wokol naszych miast nie pojawily sie slumsy, a sklepy nie byly pelne drogich towarow niedostepnych dla nedzarzy snujacych sie po ulicach.Boje sie tez, ze gdy siegniemy dna,pomoc ,ale nie bezinteresowna ,nadejdzie z Zachodu.Oby nie powrocila sytuacja sprzed wojny,gdy zarzady fabryk nalezaly do cudzodziemcow,a Polacy byli robolami.Nigdy nie zrozumiemy wlasnnych bledow,nie wyjdziemy z zakletego chocholego tanca,nie patrzac prawdzie w oczy.Komunizm na tej ziemi nie wziol sie z niczego, btl formacja,przez ktora Polska chcac nie chcac ,musiala przejsc i sprawa do rozliczenia jest,czy komunisci przeprowadzili Polske przez ten okres gorzej czy lepiej.

  Osadzcie sami.

  Jest to z ksiazki J.Rolickiego -Przerwana dekada wydanej na poczatku lat osiemdziesiatych.Wywiad rzeka.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s