Autor AdNovum :Ukraina- wojna domowa 30.08.2014r.


„Czy przygotowanie się na wojnę totalną z Rosją to histeria? Czy raczej brak przygotowania to naiwne podejście?”- takie pytania zadała Anne Applebaun- żona naszego ministra MSZ R. Sikorskiego w amerykańskim magazynie internetowym „Slate”.

Zanim odpowiem na pytania zadane przez A. Applebaun (A.A.) chciałbym zatrzymać się na moment aby wyjaśnić sprawę pewnego charakterystycznego sformułowania jakim się posłużyła w swych pytaniach A.A.

Otóż użyła ona określenia „wojna totalna”, które oznacza wojnę prowadzoną przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa i pełnym poświęceniu środków gospodarczych, zmierzająca do eksterminacji wroga lub uczynienia go niezdolnym do samoobrony. Uderza ona głównie w podstawy ekonomiczne i społeczeństwo przeciwnika.

A teraz zastanówmy się co oznaczają słowa eksterminacja wroga.

Eksterminacja wroga, jest tym samym co  ludobójstwo, które jest w myśl prawa międzynarodowego zbrodnią przeciwko ludzkości, do której ścigania jej sprawców zobowiązały się podpisując stosowne umowy międzynarodowe, tak Polska jak i Stany Zjednoczone, których obywatelką jest  A.A. W polskim Kodeksie Karnym zbrodnia ludobójstwa zagrożona jest wg. art 118 paragraf 1 karą pozbawienia wolności nie krótszą niż 12 lat z górną granicą kary 25 lat więzienia lub dożywocie. Karalne jest również samo przygotowanie do popełnienia takiej zbrodni i namawianie do jej popełnienia.

Tak więc z kontekstu pytań wynika jasno, że wg. A.A. przygotowanie się na wojnę totalną   z Rosją nie jest histerią, zaś naiwnością jest brak przygotowań do niej. Jednocześnie kontekst ten wskazuje na to, że to Rosja ma być ofiarą takiej wojny.

Dlaczego poruszyłem ten wątek?

Otóż dobitnie świadczy to o sposobie myślenia i postrzegania przez elity zachodniego świata problemów rozwiązywania napięć międzynarodowych w skali globalnej, które wbrew głoszonym oficjalnie; obronie praw jednostki i obywatela oraz przestrzegania standardów prawa międzynarodowego biorą poważnie pod uwagę możliwość ich łamania przez rządy tychże państw demokratycznych „miłujących pokój i przestrzegających praw jednostki”.

O obłudzie tej, którą jasno widać właśnie w słowach A.A. i jej sposobie postrzegania rzeczywistości, można było się już w historii ostatnich stu lat wielokrotnie przekonać, a szczególnie w ostatniej dekadzie, gdzie pod pretekstem obrony praw jednostki i przestrzegania prawa międzynarodowego państwa zachodnie brutalnie je łamały. I to nie tylko wobec państw obcych uznanych za wrogie ale również wobec własnych obywateli.

Obłuda ta jest szczególnie jaskrawa w kontekście tego, że nie tylko Polacy, Rosjanie, Białorusini oraz nawet w części obywatele ukraińscy, byli ofiarami polityki tolerowania i czerpania zysków ze współpracy z niemieckimi nazistami, ale również największą ofiarę ponieśli współziomkowie A.A. Co na to środowiska żydowskie obecnie zagrożone rodzeniem się nowego nazizmu na wschodzie Europy? Czy będą czekać cierpliwie w kolejce do gazu lub pod lufy karabinów maszynowych jak to miało miejsce podczas II WŚ? Dlaczego nie protestują zawczasu dmuchając na zimne- gdy jeszcze można powstrzymać te kolejne szaleństwo- na co liczą tym razem? Czy ta cisza jest spowodowana tylko tym, że ich ziomkowie postanowili zrobić kolejny wielki geszeft?

Efekty tego myślenia obecnie są również widoczne w sposób bardzo jaskrawy w wojnie domowej na Ukrainie, gdzie kijowski reżym, którego silną podporą polityczną są partie i organizacje czerpiące z tradycji banderowskich bojówek i ukraińskich formacji zbrojnych walczących u boku hitlerowskich ludobójców pod znakiem SS, którego używanie nota bene jest przez większość krajów europejskich obecnie zakazane i ścigane prawem- ma jednocześnie bezwarunkowe poparcie tych krajów wielbicieli pokoju i praw człowieka.

My Polacy- jak i inne narody Europy wschodniej doświadczone przez tragedię II WŚ- znający historię swej Ojczyzny zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę czym takie postrzeganie świata się kończy, mając w pamięci Obozy Koncentracyjne i Obozy Zagłady, gdzie bardzo znaczny udział wśród służby wartowniczej stanowili ukraińscy szowiniści, pamiętamy też akcje pacyfikacyjne- szczegónie na Zamojszczyźnie, w których uczestniczyły ukraińskie formacje policyjne. Pamiętamy również rzeź mieszkańców warszawskiej Woli i Ochoty, gdzie podczas Powstania Warszawskiego, na cześć którego mianujący się patriotami postawiali muzeum, w sposób brutalny zamordowano rękami ukraińskch formacji pomocniczych ponad 80 tys osób cywilnych. Pamiętamy również rzezie na Kresach Wschodnich w czasie II WŚ jak i mordy na naszej Ścianie Wschodniej po jej zakończeniu.

Dlatego też może nie dziwić, a tylko szokować polityka amerykańskich globalistów, ale postawa polskich polityków w tej sprawie, gdzie my jesteśmy ich zakładnikami, musi budzić narodowy i powszechny sprzeciw. Bo jak pogodzić można deklarowany patriotyzm ze współpracą z mordercami polskiego narodu? Jak można określać się patriotą gdy nie ściga się oprawców i zbrodniarzy naszych współrodaków, a wręcz z nimi się brata?

Jak można budować Muzeum Powstania Warszawskiego i jednocześnie tolerować stawianie na polskiej ziemi pomników gloryfikujących katów naszego narodu? Jak taką postawę można pogodzić ze sobą i czy nie jest ona dowodem na to, że ten „patriotyzm” jest tylko propagandową narracją mającą na celu jedynie wprowadzenie w błąd środowisk autentycznie patriotycznych, aby wykorzystać ich naiwność w ten niecny sposób do własnych partykularnych celów?

Po tej małej dygresji, w której widać wyraźnie, że elity opiniotwórcze Stanów Zjednoczonych, łączą jawnie kontekst wojny domowej na Ukrainie z totalną wojną  z Rosją, tradycyjnie już przechodzę do relacji z frontów walk ukraińskiej wojny domowej.

W tym tygodniu ukraińskie specsłużby sprokurowały informację, o śmierci białoruskiej snajperki, której likwidacja miała być niebywałym sukcesem tzw. oparacji antyterrorystycznej.

W odpowiedzi na to Natasza, bo tak ma na imię „uśmiercona” przez SBU powstańcza snajperka, opublikowała film zaprzeczając swej śmierci:

Jak widać Natasza cała i zdrowa- podobnie jak dziesiątki tysięcy innych powstańców „uśmierconych” przez propagandę SBU- gotowa jest do dalszej walki.

Mimo ostatnich klęsk ponoszonych przez ukraińskie sił zbrojne nadal prowadzony jest przez nie ostrzał artyleryjski i rakietowy oraz bombardowania samolotowe celów cywilnych:

Trwa również uwalnianie ukraińskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli:

Na powyższym filmie widzimy jeńców ukraińskich sił zbrojnych wziętych do niewoli w Śnieżnym, gdzie mimo narracji propagandowej ukraińskich władz, nie cieszą się oni miłością swoich współrodaków.

Na froncie południowym w okolicach Mariupola siły powstańcze zajęły na północ i wschód od miasta silne pozycje obronne, z których obecnie prowadzony jest ostrzał artyleryjski i moździerzowy stanowisk oporu wojsk ukraińskich. Na zachód od Mariupola kontrolowana jest obecnie droga E 58 na odcinku Demianiwka-Mangusz oraz droga objazdowa od wybrzeża zat. Taganroskiej w miejscowości Jałta. Miasto Mariupol zostało tym sposobem całkowicie odcięte od dróg zaopatrzenia wojskowego. Trwają tam intensywne walki na jego przedpolu północnym i wschodnim, szczególnie na kierunku drogi H 20 łączącej Donieck z Mariupolem:

W walkach z ukraińskimi wojskami uwięzionymi w kotłach, obecnie trwa ugniatanie kotła „Jelenowskiego”, gdzie przeprowadzono atak od wschodu, ku jego centrum. Kocioł ten został zawężony na tym kierunku do linii północ-południe łaczącej miasta Stiła i Piszczane. Ewentualną próbę wyrwania się z tego kotła na zachód blokuje silna linia obronna ciągnąca się od miasta Nowotroiczkoje na północ. Walki trwają.

Na tej samej wysokości ale po przeciwnej stronie drogi H 20 siły powstańcze utworzyły kolejną linię frontu skierowaną na zachód, gdzie wojska ukraińskie usiłują dokonać kontruderzenia. Jak na razie trwa tam dynamiczna obrona.

Ciągle kurczy się obszar Wielkiego Kotła „Amwrosiewskiego”, który pod naciskiem sił powstańczych napierających z kierunku zachodniego staje się faktycznie kotłem średniej wielkości. Obecnie trwają na tym kierunku bardzo intensywne walki.

Trwa bardzo intensywny atak wyprowadzony z kierunku północnego-zachodu na uwięzione w kotle koło ługańskiego lotniska siły ukraińskie. Siły te zostały już odepchnięte na znaczną odleglość od drogi E 40 łączącej Ługańsk z Izwarino.

Siły uwięzione w kotle na zachód od Ługańska pod naporem wojsk powstańczych prowadzonym na jego północną część, zaczęły przebijać się w boju na południowy-zachód.

Trwa ostrzał artyleryjski i rakietowy północno-zachodnich i południowo-zachodnich dzielnic podmiejskich Doniecka. Nadal nie udaje się usunąć sił ukraińskich z terenu donieckiego lotniska, gdzie tworzą one silnie umocniony pas obronny.

Na północny-wschód od Doniecka w rejonie miasta Debalczewo sytuacja nie uległa zmianie, ale jest pod całkowitą kontrolą. Nadal będą prowadzone próby odcięcia tych sił od zaplecza na północy.

Na północ od Ługańska trwa wykańczanie rozbitych tam na małe grupy wojsk ukraińskich. Dalej na północ na tym samym kierunku działania utworzył się kolejny kocioł tzw. „Buduszczij Kocioł”, który blokują siły powstańcze rozlokowane wzdłóż drogi H 21 po prawej stronie frontu i siły stojące na przedpolach Siewierodoniecka po jego lewej stronie. Jednocześnie prowadzona jest wymiana ognia z wojskami ukraińskimi zajmującymi miasto Lisiczjańsk. Celem tego ataku jest wiązanie głównych sił ukraińskich- na tym kierunku frontu- zabezpieczając w ten sposób w/w kocioł przed jego przerwaniem od strony północnego-zachodu.

W dniu wczorajszym ukraińskie lotnictwo wojskowe utraciło kolejne cztery samoloty szturmowe Su-25 (lub 2 szt Su-25 i 2 szt Su-24).

O stratach ostatnich dni walk mówią sami ukraińscy oficerowie. Z relacji na poniższym filmie wynika, że po trzech lub czterech dniach ukraiński oddział uwięziony w kotle pod Kutejnikowym, dostał rozkaz wydostania się z niego. Po tej nieudanej próbie ze 150 ukraińskich żołnierzy przeżyło tylko 17:

Poniżej film dokumentujący powrót ukraińskich żołnierzy do Winnicy:

Jak widać na filmie najwyraźniej nie są szczęśliwi.

Na koniec film o ukraińskiej „technice wojennej” pod wzgórzem Saur-Mogiła:

Pozdrawiam.

Na przewodnim zdjęciu ukraińscy jeńcy wojenni przy usuwaniu zniszczeń spowodowanych ostrzałem artyleryjskim. (Ciekawe czy zatrudnianie jeńców wojennych do usuwania skutków swoich działań to też jest zbrodnia wojenna?)

*     *     *

Ps.

Dla „równowagi” informacje z SBU:

1.   wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-msw-ukrainy-sily-rzadowe-wychodza-z-okrazenia-w-rejonie-ilowajska/e4vm8,

2.   fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rada-bezpieczenstwa-przechodzimy-do-ataku-w-obwodzie-lugansk,nId,1492681#iwa_item=1&iwa_img=1&iwa_hash=38291&iwa_block=newsOfTheDay

Powyższy komunikat krótki w formie za to szeroki w treści:))))

Jeśli oni szykują się do ataku, to znaczy, że kocioł pod Iłowajskiem już jest zlikwidowany.

A to odpowiedź na tą sbu-cką propagandę:

*    *    *

1.  pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_totalna,

2.   pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo,

3.   www.youtube.com/watch,

4.   www.youtube.com/watch,

5.   www.youtube.com/watch,

6.   www.youtube.com/watch,

7.   www.youtube.com/watch,

8.   www.youtube.com/watch,

9.   www.youtube.com/watch,

10. www.youtube.com/watch,

11. www.youtube.com/watch,

12. www.youtube.com/watch,

13. www.youtube.com/watch,

Autor,Zródło,Link,Info:

AdNovum

http://adnovum.neon24.pl/post/112397,ukraina-wojna-domowa-30-08-2014r

Reklamy

4 thoughts on “Autor AdNovum :Ukraina- wojna domowa 30.08.2014r.

 1. Kijów wprowadza sankcje dla obywateli UNII EUROPEJSKIEJ
  Kijów wprowadził sankcje dla zagranicznych obserwatorów obecnych podczas reerendum krymskiego miedzy innymi dla węgierskiego polityka – Béla Kovács posła Jobbik. Poseł ma zakaz wjazdu do UKRAINY. Co ciekawe o restrykcjach donosi Austryjacka Agencja Informacyjna.

  Co ciekawe zakaz wjazdu ma dotyczyć 20 obywateli UE. Niektóre z nazwisk znajdowały się już na liście osób persona non grata na Ukrainie.

  Zakaz wjazdu miałby dotyczyć
  Bela Kovacs
  Fabrizio Bertóti
  Silvio Berlusconiego Włochy (Forza Italia) prawicowych polityków,
  byłego poseła do PE, Frank’a Creyelmant’a
  Skrajnie prawicową Vlaams Belang członkowie partii i Hikmat belgijski
  Al-Sabt niemiecki polityk , w Meklemburgii-Pomorzu

  Ukraiński parlament przyjął niedawno ustawę, która pozwoli Kijowowi nakładać różne sankcje ze względu narodowe bezpieczeństwo państwa, oraz gdy zagrożona jest suwerenność i integralność terytorialna państwa przez groźby, grup i jednostek.

  Bela Kovacs, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Jobbik twierdzi że żadnej informacji ustnej ani pisemnej jeszcze nie otrzymał dotyczącej zakazu, ale liczy się z możliwością zakazu wjazdu.

  Myślę że Bela Kovacs jest mniej więcej tym dla Węgrów na Ukrainie czym dla Polaków jest Waldemar Tomaszewski na Litwie.
  nadużycie link skomentuj
  samsung23 30.08.2014 16:01:03
  http://adnovum.neon24.pl/post/112397,ukraina-wojna-domowa-30-08-2014r#comment_1008967

  Polubienie

 2. Następny cytat tym razm z onet.pl-


  ~adam4 do ~fat_2: SZANOWNI DYSKUTANCI. Nic się nie dzieje przypadkowo, a wszystko jest dokładnie sterowane. Wybory prezydentów Ukrainy: Leonida Krawczuka i Leonida Kuczmy przebiegały spokojnie i nikt nie żądał ich ustąpienia przed upływem kadencji. Dlaczego?. Bo OUN i UPA były rozbite i nie było komu mieszać. Ale w tych spokojnych latach, powróciło tysiące nacjonalistów OUN z zagranicy. Jak w 2004 r. wybory wygrał Wiktor Janukowycz, to właśnie Kwaśniewski, pierwszy nie uznał tych wyborów (otrzymał od zięcia Kuczmy milion dolarów), a za nim Unia nie uznała tych wyborów. By nie doszło do takiej rozróby jak dziś, Wiktor Janukowycz ustąpił, a w powtórzonych wyborach wygrał Wiktor Juszczenko. Jak to się odbyło. Ano, postawiono na tym samym Majdanie 200 namiotów, darmowe jedzenie, zablokowano prace urzędów i premiera, płacono za dobę każdemu z Majdanu tzw ‚Titiuszki’ po 200 hrywien za udział, a USA i diaspora dały na to 400 milionów dolarów.. Jeździli tam i Kaczyńscy – rodzina Kaczyńskich pochodzi z Ukrainy, Bronisław Geremek, Donald Tusk, Lech Wałęsa i Kwaśniewski, który swoim samolotem zawiózł na Ukrainę 30 tysięcy Gazety Wyborczej z artykułem Adama Michnika o poparciu dla Juszczenki. Z Polski pojechało 10 tysięcy rzekomych wolontariuszy, a faktycznie Ukraińcy mieszkający w Polsce, by agitować na rzecz Juszczenki. No i zrobiono tak, że Juszczenko wygrał. I to miała być DEMOKRATYCZNA – „pomarańczowa” Ukraina. I co się okazało. Juszczenko szybko odrodził na nowo OUN i UPA, Dał im przywileje, manifestowali kilka lat w Kijowie i we Lwowie z pochodniami płonącymi i umacniali powrót UPA na scenę. W takich województwach jak: Lwów, Tarnopol, Stanisławów (Iwano-Frank), Łuck i w Równo i Chmielnicki, wszystkie funkcje we władzach wojewódzkich, powiatowych i miejskich obsadził nacjonalistami z OUN,UPA, policji z okresu okupacji i bojownikami dywizji SS „Galizien”. Co gorsze, z bandytów Bandery, Szuchewycza i jego syna Jurija, zrobił „bohaterów ” narodowych Ukrainy. Postawiono setki pomników ku chwale UPA, nazwano ich imieniem ulice, place, szkoły i uczono o „bohaterstwie” UPA – pomijając całkowicie ludobójstwo UPA na Wołyniu i całych Kresach wschodnich.. W wyborach w 2011 r. Wiktor Juszczenko za swa banderowska politykę dostał tylko 4% głosów, a wybrano ponownie Wiktora Janukowycza, w sposób demokratyczny – uznany przez wszystkich, tylko nie przez OUN i UPA. Oni dalej mobilizowali się, byli finansowani przez CIA i Unię Europejską. Wiedząc, ze wyborów w 2015 roku nie wygrają, postanowili (w cichej zmowie z USA i Unią) zrobić pucz, czyli rebelię na Majdanie i to jest właśnie wynik ich działań, za które zrzucają winę na Rosję. Jak faszyści z OUN i UPA defilowali jawnie w Kijowie i głosili hasła faszystowskie, to Unia i USA były ślepe i nie widzieli nic. Nic więc nie było przypadkowe co dzieje się na Majdanie, a świadome i starannie zaplanowane działania. Nasi politycy, na polecenie Unii, jak ślepe kocięta bronili Juliji Tymoszenko i cały czas popierali banderowskie działania na Ukrainie i w Polsce, chociaż by na przykładzie Ukraińca Myrona Sycza, który chciał przeforsować uchwałę Sejmu o potępieniu naszych żołnierzy za operacje wojskową :Wisła: przeciw bandytom z UPA. Teraz leje się krew, ale kamienie, butelki z benzyną, kije bejsbolowe i siekiery, to nie miała w rękach Milicja, tylko „pokojowi” manifestanci, a de facto wyszkolone bojówki UPA. Taka jest prawda i nie ulegajmy fałszywej propagandzie, że to naród ukraiński za tym stoi. Ukraina liczy około 45 milionow mieszkańców, a na Majdanie to są faszyści z OUN i opłaceni przez nich bojówki oraz zastraszona ludność terrorem bojówek Ołeha Tiahnyboka – faszystowskiej partii „Swoboda”.
  Zaczęło się od uchwalenia przez polski Sejm 22 czerwca 1990 r. uchwały o potępieniu operacji wojskowej „Wisła”, która rozgromiła UPA. Potem A. Kwaśniewski nazwał w 2002 r. operację „Wisła” haniebną. W 2004 r. pierwszy w Europie nie uznał wyboru Wiktora Janukowycza, a poparł Juliję Tymoszenko i syna banderowca Wiktora Juszczenkę. Nie był to więc przypadek, bo W. Juszcenko porzucił poprzednią swoją żonę, a ożenił się z podstawiona mu Kateryną Czumaczenko – aktywistką OUN w USA w organizacji „Plast”. Jako aktywistka OUN, została starannie przeszkolona przez CIA, a następnie zatrudniona w Departamencie Stanu. Dla CIA stanowiła więc doskonałą „agentkę wpływu”- po wyborze W. Juszczenki na prezydenta. Przyznani więc tytułów bohatera Ukrainy dla zbrodniarzy Romana Szuchewycza i Stepana Bandery, jest większa zasługą jego żony p- agentki CIA – niż W. Juszczenki.
  Antyrosyjska choroba Lecha i Jarosława Kaczyńskich zaowocowała w Polsce tym, że w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego prym wodziła Ukrainka – uchodząca za Polkę – Bogumiła Berdychowska. Jej koleżanka, również Ukrainka, prof. Aleksandra Hnatiuk, była I doradcą Ambasadora III RP w Kijowie i organizowała konkursy dla uczniów gimnazjum o polityce Gedroycia. W PiS wiceprezesem został Marek Kuchciński – Ukrainiec z Przemyśla, uchodzący za Polaka, który w 2004 r. osobiście woził na Ukrainę bele płótna pomarańczowego z Polski, bo zabrakło go na Ukrainie. PiS obsadził wiele stanowisk w IPN Ukraińcami – zwolennikami bandery – by broń Boże nie prowadzono spraw przeciwko UPA. Nic dziwnego, że od 1990 r. olbrzymia kadra pionu śledczego IPN w Polsce, nie osądziła ANI JEDNEGO zbrodniarza z UPA za dokonane mordy. Nie tylko, że nie osądziła, to wszystkich bandytów z OUN – UPA, skazanych przez Wojskowe Sądy za popełnione zbrodnie, IPN – bez wyroków sadowych -zrehabilitował i zaliczył ich w poczet osób „Represjonowanych przez PRL ze względów politycznych”. Uznał więc de facto ich działalność na terenie Polski od 1944 r. za legalną. W kancelarii prezydenta B. Komorowskiego podobnie. Znaleźli się na czołowych miejscach zwolennicy Bandery: Henryk Wujec – doradca prezydenta, Władysław Berdychowski – brat Bogumiły, który „prywatnie” założył w Krynicy Forum Europy Wschodniej, by pod tym szyldem umożliwiać V Kolumnie w Polsce lepsze działanie. Przykładem wywrotowej działalności OUN w Polsce – pod patronatem prezydenta RP – jest działalność posła Myrona Sycza w parlamencie, odmowa Kresowianom realizacji ich postulatów związanych z obchodami 70 rocznicy upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Brak potępienia przez Sejm RP OUN – UPA, SS „Galizien”, jako organizacji zbrodniczych i zakwalifikowania zbrodni na Wołyniu jako ludobójstwa. Uwieńczeniem tych haniebnych działań w popieraniu barderyzmu, był aktywny udział w poparciu bandytów z UPA na Majdanie: Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i innych polityków.
  Jak byli prezydentami: ZSRR – agent brytyjski Michaił Gorbaczow i Rosji – pijak Jelcyn, który do rozbicia parlamentu użył armat, to wszystko było po myśli Waszyngtonu i nie krytykowano Rosjan.. Putin nie zajął Krymu, a sami mieszkańcy wyzwolili się od banderowców i poprosili o przyłączenie do Rosji podczas demokratycznie przeprowadzonego referendum, to nazywa się to zaborem. Jakie to ma porównanie do zbrodni USA wobec: Iraku, Jugosławii, Libii, Egiptu, Afganistany czy intryg w Syrii, I Ukrainie, wywołanych przez CIA?
  Politycy Stanów Zjednoczonych zachowują się tak jak słoń w salonie porcelany. Każdego roku amerykański historyk William Blum publikuje „updated summary of the record of US foreign policy” (podsumowanie amerykańskiej polityki zagranicznej ), z której się dowiemy, że od 1945 USA próbowała obalić więcej niż 50 rządów !, w dużej części demokratycznie wybranych ; poważnie ingerowała w wybory w ponad 30 krajach i bombardowała ludność cywilną w podobnej liczbie krajów; używała broni chemicznej i biologicznej oraz ma na koncie kilkanaście zamachów na liderów różnych państw. Armia USA stacjonuje obecnie w 116 krajach świata . W dużej mierze są one NIEUSUWALNE w myśl porozumień z tymi państwami bądź też pomimo woli tych państw ! Czego jesteśmy świadkami w Polsce ? No właśnie – wyłączmy telewizor , internet i zadajmy sobie pytanie odnośnie tego, kto zyskałby gdyby Rosja nie wstawiła sie za swoimi interesami i obywatelami . Ale nawet pomimo tego amerykanie i tak już robią interesy , wystarczy wymienić tutaj syna Joe Bidena , który już jest jednym z szefów w potężnej firmie Bursima Holdings – największym producentem gazu na Ukrainie . A Aleksander Kwaśniewski, dlaczego tak bronił aferzystki Juliji Tymoszenko? Bo jest udziałowcem, wraz z synem amerykańskiego wiceprezydenta.
  I Niech nikogo, co dzieje się w sprawie Ukrainy ze strony polskich politków nie dziwi , bo to jest agentura amerykańska. Oni muszą robić to, co im CIA nakazuje. Białoruś na razie porzucili, bo tam się nie udało, a jak opanują Ukrainę, to do Białorusi szybko powrócą i znajdą znów jakąś Engelikę BORYS, jako bohaterkę i opozycjonistkę. To jest polityczna wojna przeciw Rosji i nasze straty czy Ukrainy- finansowe czy ludzkie – nie wchodzą w rachubę , tak jak było w Iraku czy w Afganistanie. ,,
  Nie chcą zrozumieć, że Ukraina , jako suwerenne państwo, nie może istnieć. Gdyby teraz odłączyła się od Rosji, z bohaterami Stepanem Banderą i Romanem Szuchewyczem, to będzie prowadzić nieustanne wojny przeciwko wszystkim sąsiadom, by utworzyć „Soborną Ukrainę”. Jej granice zostały przez OUN wyraźnie nakreślone, a faszyści ze „Swobody” już teraz domagają się przyłączenia Przemyśla do Ukrainy..
  Nasze miasta od Chełma do Sanoka, czyli tzw. „Zakierzoński” kraj, zostały włączone w granice tej „Sobornej” Ukrainy. Tereny sąsiadów też.
  Jeżeli Ukraina rozpadnie się i Zachodnia Ukraina odłączy się od reszty Ukrainy, to tym bardziej, będzie to siedlisko zgrai „wściekłych psów”, które na długie lata, Polsce i Europie przyniosą destabilizację pokojowego życia.
  Po to, by Ukraina stała się prawdziwie demokratycznym i pokojowym państwem wobec sąsiadów, najpierw trzeba wypalić z korzeniami wszelkie ideologie OUN, rozebrać pomniki postawione bandytom i zdelegalizować na zawsze wszystkie przybudówki faszystowskie typu „Swoboda”. Takiej dezynfekcji ounowskiej swołoczy Unia Europejska nie przeprowadzi.
  Może to jest na dzisiaj nie modne, ale tylko Rosja jest w stanie tego dokonać, pod warunkiem, że pomoże jej Polska i nie będzie wtrącać się w te sprawy Unia Europejska. Pomoc Polski dla Rosji polegałaby na tym, by Sejm RP uznał OUN – UPA i SS „Galizjen” oraz policję ukraińską z okresu okupacji, za organizacje zbrodnicze, potępił dokonane na Polakach ludobójstwo i zakazał działalności OUN – UPA w Polsce. Przy obecnych włodarzach Polską, jest to niemożliwe i Polska sama, swoimi rękami, szykuje Polakom następną rzeź wołyńską.
  Przykre to, co piszę, ale taka jest realnie sytuacja.
  Polska już przed Majdanem przygotowała się na taki scenariusz. Były u nas wiece ukraińskiej młodzieży z poparciem banderowców. Sejm odmówił uznania ludobójstwa UPA za ludobójstwo, rząd nie poparł obchodów Kresowianom upamiętnienia ofiar UPA w 70 rocznicę ludobójstwa 11 lipca 2013 r. W Polsce już przyjęto na leczenie bandytów z Majdanu. W Hruszowicach w powiecie przemyskim stoi nielegalny pomnik gigant ku chwale wszystkich kureni i sotni, kore walczyły w Polsce, by oderwać od niej terytorium zwane „Zakierzońskim ” krajem Ukrainy i nikt go nie usuwa.. To nie są przypadki a jawne popieranie ze strony Polskiego Rządu V Kolumny OUN w Polsce i faszystów UPA na Ukrainie. Polscy politycy patrząc TYLKO na własne interesy nie martwią się tym jakie zapalne ognisko rozkładają koło Polski w postaci enklawy OUN przy granicy z Polską, w dodatku narażają nas na konflikt zbrojny z Rosją. Oni podejmują decyzje patrząc tylko na dobro własne a nie narodu! Bo jeśli będzie taka potrzeba to w każdej chwili spokojnie wyjadą do USA lub Izraela. Kto im przemówi do rozumu? jeśli Polacy wolą wyjechać za granice niż wyjść na ulice i protestować.. Warto jeszcze pamiętać o tym że wszystkie większe wydażenia na świecie są kierowane przez – Tajemniczą Grupe Bilderberga która wprowadza NWO..


  Nie wime czy cenzura na onet.pl „utzryma” ten ciekawy komentarz.

  Polubienie

 3. Następny catat z Blogu autora tego artykułu:
  W Mariupolu przebywa około 100 amerykańskich „doradców”. Kawaleria po nich raczej nie przybędzie.
  https://vk.com/covnovorossia?w=wall-73110208_5023%2F0ab5ea60ed93026ebd

  http://rusvesna.su/news/1409348688
  Pilnie poszukujemy, dowódców, celowniczych-operatorów do BMP-2 i dowódców, celowniczych, mechaników-kierowców do 2S1 „Gvozdika”.
  To nie ogłoszenie sił Noworosji. Ukraińcy szukają „jeleni” do obrony Mariupola. Czyżby mięso do puszek skończyło się?


  http://adnovum.neon24.pl/post/112397,ukraina-wojna-domowa-30-08-2014r#comment_1008840

  Polubienie

 4. Cytaty:@mania przepraszania 12:10:53
  Krótki przegląd linków Politykusa:

  Wyłączono kolejną elektrociepłownie – chodzi o gazową TES-5.
  Nieciekawie to tam wygląda. Przypominam że nieznany jest stan elektrowni atmowych, z powodu zniszczenia kopalń oraz infrastruktury kolejowej oraz kilku elektrowni weglowych – Ukrainę czeka nie tylko zimno ale i ciemności.
  Braki wegla na działających elektrowniach gazowych sa tak duże że nawet jakby wszystkie kopalnie pracowały a kolej nadażała wozic to trzeba 40 dni na odnowienie zapasów! Czyli mają pduzo gorzej ni z w Polsce w listopadzie 1981 roku – tez tak mielismy i to był jeden z głównych powodów wprowadznie astnu wojennego by zapanowa c nad chaosem…
  http://politikus.ru/events/28303-na-ukraine-iz-za-prevysheniya-limita-potrebleniya-gaza-otklyuchena-harkovskaya-tec-5.html

  Jednodniowe straty ukrów to „rota/dzień” – ps dla fachowców od wojskowości – „rota” to nasza kompania?
  http://politikus.ru/events/28306-vsu-teryayut-v-donbasse-po-rote-v-den.html

  Ukry desperacko chcą wyrwac sie z Mariupola! „nasi” odparli cztery ataki!
  http://politikus.ru/events/28308-opolchency-otbili-chetyre-ataki-ukrainskih-silovikov-pod-mariupolem.html
  http://adnovum.neon24.pl/post/112397,ukraina-wojna-domowa-30-08-2014r#comment_1008860

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s