Godło Polski.Regulowanie bałaganu zamieszaniem.


AUtor:Andrzej-Ludwik Włoszczyński.”Regulowanie bałaganu zamieszaniem”.

27 lipca 2014

Przy okazji pewnego zapytania miałem okazję zapoznać się ze sprawą zaleceń Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwestii stosowania godła Polski, na stronach internetowych. I pewnie należało by się z tego cieszyć, ale zalecało to pismo, ni mniej, ni więcej, tylko stosowanie pełnego herbu. Pismo jak pismo, przywoływało jako uzasadnienie tegoż zalecenia uchwałę Komisji Heraldycznej w tejże sprawie. Zatem sięgnąłem do tejże uchwały, by sprawdzić co rzeczywiście z niej wynika. A wynika z niej nie tyle regulowanie co kolejne dodawane niejasności, miast regulowania bałaganu wychodzi jego powiększanie, ale po kolei.

Uchwała nr 8/2013 z 18 stycznia 2013 r., a  konkretnie załącznik do niej – „Stanowisko Komisji Heraldycznej w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku” – zaczyna się od przywołania raportu NIK z roku 2005. Przy tej okazji KH wytyka nie zajęcie się NIK sprawami nieuregulowanymi, co brzmi przyznaję dość kuriozalnie, skoro nieuregulowane. Komisja Heraldyczna sama zresztą konstatuje:

„Wydaje się, że przepisy prawa nie regulują powyższej tematyki w wyczerpujący sposób. Zdziwienie budzi fakt, że choć ustawa, dodanym niedawno art.3a, przesądza o obecności godła państwowego [recte: herbu] na strojach polskich sportowców, to brak w niej zobowiązania, by Orzeł Biały pojawił się na stronach internetowych urzędów państwowych”

O tyle to zabawne, że trzeba było aż 8 lat czekać na reakcję Komisji Heraldycznej, na tenże raport NIK,  i zauważenie istnienia stron internetowych. Ale niech tam, lepiej późno niż wcale.

Wróćmy jednak do kwestii orzeł czy herb na stronach internetowych. Na początku załącznika pada takie sformułowanie:
„[…] nie obejmując na przykład zagadnienia stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej na stronach internetowych podmiotów, które są uprawnione do stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła”

Ta wytłuszczona, przeze mnie, końcówka – ” stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła” – jest bardzo istotna, bo mowa w niej o godle heraldycznym Orła Białego, samym, bez tarczy. Tak też brzmi stosowny zapis w Ustawie o godle:

„Art. 2a.
Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:”

Aliści dwa akapity dalej czytam:

„[…]Komisja Heraldyczna stoi na stanowisku, że herb Rzeczypospolitej Polskiej– […] – winien widnieć na stronach internetowych ministerstw i innych instytucji państwowych, […]„

A zatem Szanowna Komisjo Heraldyczna ma być herb  (godło państwowe) czy orzeł (godło heraldyczne) na stronach internetowych? I która z wersji?

które godło na www?

Niestety z próby regulacji, choć nie wiem czy apel, którym kończy się załącznik, to próba regulacji, czy też bardziej wołanie na puszczy. Obojętnie jednak jak to potraktujemy efekt regulacyjny został zaprzepaszczony wprowadzoną rozbieżnością – orzeł czy może herb. To pierwsze wskazuje ustawa, to drugie zaleca Komisja Heraldyczna. Patrząc na dotychczasową praktykę stosowania, marnego, ale stosowania, jednak wychodzi, zgodnie z Ustawą, orzeł bez tarczy.

EFEKT UCHWAŁY

Na bazie tejże uchwały, Komisji Heraldycznej, 22 marca 2013 r.  Pani prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowała do rektorów uczelni wyższych pismo z następującym prośbą:

„Przekazując treść uchwały Komisji z dnia 18 stycznia 2013 r. zwracam się do Magnificencji z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej treścią i wykorzystanie zaleceń zawartych w stanowisku Komisji Heraldycznej”

I jaki jest tego efekt? Różny, część nie wprowadziła w ogóle, część owszem wprowadziła,  na zasadzie upchnięcia w wolnym miejscu. Na stronach internetowych szkół wyższych, które wprowadziły u siebie godło, powtarzają się, jak w zwierciadle, wszystkie błędy znane ze stron ministerstw. Poniżej kilka wybranych nagłówków stron internetowych uczelni wyższych, które się do zalecenia Komisji Heraldycznej zastosowały.

Uniwersytet Śląski

www Uniwersytetu Śląskiego z godłem

Uniwersytet Łódzkiwww Uniwersytetu Łódzkiego z godłem

Szkoła Główna Handlowa

www SGH z godłem

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

www Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z godłem

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

www Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z godłem
Dobre pomysły regulacyjne mają to do siebie, że jeśli są nieprecyzyjnie sformułowane, to powodują jeszcze większy bałagan. A tak niestety jest z uchwałą Komisji Heraldycznej. O rozbieżności co umieszczać – orzeł czy herb – napisałem wyżej, drugim wrażliwym punktem okazuje się niedookreślenie konkretnego miejsca eksponowania orła/godła w nagłówku strony internetowej, a także określenie pierwszeństwa/kolejności znaków. To drugie jest dość istotne i dla rangi godła Rzeczypospolitej i faktu, że uczelnie wyższe mają własne godła, często występuje w nich także orzeł, jak w godle Uniwersytetu Warszawskiego.

Największe ośrodki uniwersyteckie po prostu nie wprowadziły zalecenia, nie mają godła /herbu Rzeczypospolitej Polskiej uniwersytety takie jak Jagielloński, Warszawski, Gdański, Opolski, Poznański, Mikołaja Kopernika czy UMCS. Przyznam że prywatnych uczelni wolałem już nie sprawdzać.

Szanowna Komisjo Heraldyczna przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji po co wydawać tak nieprecyzyjne i mylące zalecenia? Zalecenia, na dodatek, pozostawiające dobrej woli instytucji zastosowanie się do nich w ogóle.

Autor,Link,Zródło,Info:

http://www.orlidom.pl/index.php/orli-dom/regulowanie-balaganu-zamieszaniem/1672

P.S.

Autorzy

Krzysztof J. Guzek
Heraldyk

Jest członkiem specjalistycznych towarzystw naukowych: Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego (członek-współzałożyciel). Do 1997 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, zaś obecnie (od 2006 r.) – członkiem Heraldycznego Towarzystwa Szkocji (The Heraldry Society of Scotland), do którego został przyjęty jako pierwszy heraldyk z Polski.

Brał udział w pracach specjalnych zespołów powołanych przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej: ds. ustalenia wzoru godła państwowego (1990) i ds. opracowania projektu nowej ustawy o godłach, barwach i hymnie RP (2004-2005). W latach 1990-1994 był członkiem dwóch Zespołów Ekspertów MON – stąd jest współautorem ustawy z 1993 r. „O znakach Sił Zbrojnych RP” i przepisów wykonawczych do tejże ustawy. W latach 1990-1991 projektował oznakowanie powstającej Straży Granicznej, w latach 1994-1995 był członkiem Komisji Mundurowej Sztabu Generalnego WP.

Zajmuje się również symboliką strażacką, stąd obecnie jest konsultantem Komisji Regulaminowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Od wielu lat zajmuje się symboliką samorządową – na tym polu ma znaczący dorobek, w tym udział w sześciu światowych kongresach nauk heraldycznych, jako jedyny uczestnik z Polski. Posiada w swoim dorobku około 250 oryginalnych prac, z których ponad 70 ukazało się drukiem, oraz wiele referatów na posiedzeniach naukowych towarzystw.


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Andrzej-Ludwik Włoszczyński
projektant

Projektuje znaki – od logo, logotypów, herbów,  winiet, piktogramów, monogramów, po szersze opracowania systemów  identyfikacji wizualnej, corporate identity.

Lubi punktualność, rzetelność, dobrą współpracę, nowe wyzwania i nowe doświadczenia.

W wolnych chwilach pisze o logo i szerzej pojętym wizerunku  a także pracuje nad kształtem polskiego godła narodowego,  w ramach autorskiego projektu Orli Dom.

kontakt tel. kom. 602 22 95 44


Prawa autorskie

Prawa autorskie

Szanuj prawa autorskie twórców publikujących na stronie projektu Orli Dom.

©  All Rights Reserved.

Wszystkie artykuły i prezentowane projekty, zamieszczone na stronie projektu Orli Dom, są chronione prawem autorskim. Ich użycie wymaga zgody Autora danego materiału. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści z tej witryny bez wiedzy Autora/Autorów skutkuje obowiązkiem zapłaty honorarium w wysokości 1000 PLN.

Cytowanie dozwolone pod warunkiem umieszczenia nazwiska autora i linku do źródła.

Niedozwolone jest głębokie linkowanie do projektów, ilustracji czy fotografii.

Reklamy

4 myśli w temacie “Godło Polski.Regulowanie bałaganu zamieszaniem.

 1. Изобретатели этих систем, правда, видят противоположность классов, так же
  как и действие разрушительных элементов внутри самого господствующего
  общества. Но они не видят на стороне пролетариата никакой исторической
  самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения. Так
  как развитие классового антагонизма идет рука об руку с развитием
  промышленности, то они точно так же не могут еще найти материальных
  условий освобождения пролетариата и ищут такой социальной науки, таких
  социальных законов, которые создали бы эти условия.
  Место общественной деятельности должна занять их личная изобретательская
  деятельность, место исторических условий освобождения – фантастические
  условия, место постепенно подвигающейся вперед организации пролетариата
  в класс – организация общества по придуманному ими рецепту. Дальнейшая
  история всего мира сводится для них к пропаганде и практическому
  осуществлению их общественных планов.

  Polubienie

 2. Odpowiedź dla Rate This.
  Uprzejmie informuję, że Projekt Orli Dom powstał po kilku latach niezwykle wytężonej pracy. Oparty jest na wszechstronnej analizie przebogatej ikonografii. Album „Projekt Orli Dom” był prezentowany na światowym Kongresie Nauk Heraldycznych MAASTRICHT 2012 i zyskał tamże olbrzymie uznanie jako pierwsze tego typu tak szczegółowe opracowania godła państwowego co najmniej w Europie.
  Polecam uważne przeczytanie wszelkich materiałów zawartych na webside „Projekt Orli Dom” – i dopiero zabieranie głosu.
  Krzysztof J. Guzek
  Member of The Heraldry Society of Scotland
  Uczestnik – jako jedyny heraldyk z Polski – już ośmiu światowych kongresów nauk heraldycznych – a zatem członek światowej elity heraldycznej.
  PS. Disce aut discede (ucz się łaciny !) czyli słuchaj uchem a nie brzuchem ! KJG

  Polubienie

  1. Dziękuję za informacje. Projekt NowyEkran.info jest aktywny w ramach, poprawek do Konstytucji USA czyli w ramach wolności słowa.Bez cenzury.,bez kanalizowania informacji,bez ograniczeń.Przekaz informacji nie tylko w celach edukacyjnych,jest bardzo ważny nie tylko dla czytelników w Polsce,ale w całym internecie,pomimo protestów ze wszystkich stron zainteresowanych.Jak wiemy polskie,rosyjskie,ukraińskie ale i niemieckie władze zwracali się do wordpress czy do google jak i do providerów z protestami prawnymi dlatego jeszcze jeden ,rezerowowy projekt pod http://polska.nowyekran.info/.


   Dlaczego jako opiekun projektu o tym piszę?
   Pana analizy i Pana informacje znam doskonale tak tak jak Pana działania.Podziwiam i to z wielkim szacunkiem.ale proszę mi wybaczyć ale przekaz informacji jest bardzo ważny tak jak Pana opinie.


   Nie jestem tylko opiekunem projektu ale infobrokierem,jak i specjalistą od kodowania danych.Nie jestem skromny jak podam ,że należę do najlepszych w EU i w USA,szanowny Panie.Proszę o zaufanie do tego projektu,który wkrótce zmienię na portal.Zapraszam serdecznie.


   Marek Lipski

   Polubienie

 3. Jeszcze większy bałagan wprowadza specjalista orloger w swoim rządowokorposystemie. Aż dziw, że patronuje temu światowej sławy heraldyk.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s