Kto pcha Rosję do wojny?Kto zestrzelił Boeing 777 na Ukrainie?


Czy to było celowe zestrzelenie, pomyłka, czy mamy do czynienia z innym scenariuszem tragedii?Komu zależało na masakrze?Katastrofa czy „Plan”? Video.

Ataki   propagandowe na Rosję  ale i ataki medialne na administrację USA,którą  się  podejrzewa o „Plan”na Ukrainie ,również w sprawie zestrzelenia samolotu oczekują  przedstawienia informacji nawet kontrowersyjnych.Fakty czy Fikcja?

Fakty.Na Ukrainie trwa wojna. A na tym tracą zwykli mieszkańcy tego państwa.Imperia walczą o wpływy w na wschodzie Europy.

Europa poprzez ytuację na Ukrainie  jest  zmuszana do embarga przeciw Rosji,co oznacza podwyżki nie tylko cen gazu ale i ropy czyli transportu.A to o oznacza że nastąpią zmiany cen żywności.Ta sytuacja dotyczy wszystkich a nie tylko stron konfliktu.

NowyEkran.info przedstawia analizy stron konfliktu.Najpierw informacje analityka z Rosji.

Rosyjski publicysta Piotr Iskenderow analizuje interes Waszyngtonu we wciąganiu Rosji w wojnę na Ukrainie.

 

„Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wywierają presję na kraje europejskie, aby zmusić je do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Administracja Baracka Obamy jako przyczynę ich wprowadzania podaje niewypełnienie przez Moskwę zaleceń odnośnie „deeskalacji kryzysu na Ukrainie.” Czy podobne oskarżenia mają jakiekolwiek uzasadnienie? Jakie są prawdziwe cele polityczne Rosji na Ukrainie?

 

Sztywna antyrosyjska polityka Waszyngtonu napotyka na opór ze strony Unii Europejskiej. Źródła w Brukseli wymieniają około dziesięciu krajów, które opowiadają się przeciwko usztywnieniu sankcji. Na tej liście znalazły się między innymi Francja, Luksemburg, Austria, Bułgaria, Grecja, Cypr, Słowenia oraz przewodniczące obecnie Unii Europejskiej Włochy. Niemcy również nie chcą podporządkować się Stanom Zjednoczonym, pomimo wielokrotnych rozmów Obamy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o skandal szpiegowski między Berlinem a Waszyngtonem, lecz również o niechęć niemieckich kół biznesowych do podważania żywotnych, strategicznych interesów gospodarczych swego kraju.

 

Przeciwnicy usztywnienia sankcji wskazują na brak ku temu obiektywnych podstaw i przypominają, że Moskwa nie tylko nie ingeruje w konflikt na Ukrainie, ale wzywa obie strony konfliktu do niezwłocznego zawieszenia broni i nawiązania dialogu. Mówiło się o tym np. na spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina z kanclerz RFN Angelą Merkel w Brazylii. Biuro prasowe prezydenta Rosji poinformowało, że strony „zgodziły się co do tego, że sytuacja na Ukrainie ulega ciągłej degradacji i podkreśliły konieczność niezwłocznego wznowienia prac grupy kontaktowej choćby  w formie wideokonferencji. W trakcie spotkania oboje przywódcy zwrócili również uwagę na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia rozejmu, dokonania wymiany jeńców i wznowienia działań pokojowych”.

 

Nie jest żadną tajemnicą, że jeszcze kilka tygodni temu wiele osób na Zachodzie miało nadzieję, że Rosja będzie ingerować w konflikt na Ukrainie i skieruje swoje wojska do wschodnich regionów tego kraju. „Dla Kremla eskalacja przemocy może stać się pretekstem do wprowadzenia wojsk do wschodnich regionów Ukrainy”, – komentowała wydarzenia niemiecka rozgłośnia radiowa Deutsche Welle. Natomiast naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie amerykański generał Philip Breedlove, jak donosi agencja Reutera, zakładał nawet, że wojska rosyjskie w impecie  „mogą przejść przez całą Ukrainę i wkroczyć do Naddniestrza”.

 

Jednakże niechęć do sprowokowania jeszcze większego rozlewu krwi w tym regionie, a tym samym wywołania wielkiej wojny w sercu Europy, jest jednym z głównych argumentów przeciwko wprowadzeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. W czyim interesie leżałaby bowiem podobna wojna? Wiadomo, że nie Rosji, nie ludności cywilnej Doniecka i Ługańska, nie Europejczyków, lecz w pierwszej kolejności, jeśli nie wyłącznie, w interesie Stanów Zjednoczonych. Wojna nadałaby nowy impuls pogrążającej się w kryzysie gospodarce amerykańskiej, przyniosłaby zamówienia dla wielkiego kompleksu zbrojeniowego USA, wzmocniłaby geopolityczną pozycję NATO, ostatecznie poróżniłaby Rosję i Unię Europejską i zerwała budowane przez lata różnorakie więzi, zniszczyłaby cudzymi rękami system bezpieczeństwa energetycznego w Europie, uzależniła Europejczyków od dostaw amerykańskiego gazu łupkowego (trzykrotnie droższego niż z Rosji) i zmusiłaby ich do udostępnienia swoich rynków dla amerykańskich towarów. Ponadto eskalacja przemocy w regionie spowodowałaby ogromną falę uchodźców – nawet większą niż w byłej Jugosławii. Podobny rozwój wydarzeń jest bardzo niekorzystny dla Rosji, ale odpowiada interesom kapitału ponadnarodowego i tego biznesu w krajach europejskich, który wykorzystuje uchodźców i imigrantów do swych własnych celów, – powiedział dyrektor Instytutu Globalizacji i Ruchów Społecznych Borys Kargalicki: Pracodawcy aktywnie wykorzystują sytuację takich imigrantów. Każda nowa fala uchodźców szkodzi również interesom ludzi, którzy przyjechali wcześniej.

 

Głębsze zaangażowanie Rosji pod względem politycznym i gospodarczym w konflikt na Ukrainie, leży zatem w interesie jedynie określonych obcych sił. Względy natury historycznej także nie są tu żadnym argumentem na korzyść wprowadzenia wojsk rosyjskich do wschodnich regionów Ukrainy. W odróżnieniu od Krymu, który historycznie należał do Rosji, Noworosja nigdy nie miała statusu rosyjskiego podmiotu ani ze względów historycznych, ani z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Natomiast aktualny rozwój sytuacji w tym regionie cechuje prawny chaos i brak jasności. Przewodniczący prezydium Rady do spraw Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji, redaktor naczelny czasopisma „Rosja w globalnej polityce” Fiodor Łukjanow powiedział: Rosja od razu dała Zachodowi do zrozumienia, że kwestia Krymu została ostatecznie rozwiązana i nie będzie przedmiotem rozmów czy ustępstw geopolitycznych. Ale sytuacja w pozostałej części Ukrainy jest nadal otwarta.

 

Najnowsza historia  Ługańska i Doniecka rodzi się na naszych oczach. Mieszkańcy tych obwodów powinni samodzielnie zadecydować o swoich losach. Nie mogą oczekiwać, że zrobi to za nich Rosja. Ponadto dwie trzecie obywateli Rosji opowiada się przeciwko wkroczeniu wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Ich zdaniem podobny krok nie pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności wschodnich regionów, a jedynie pozbawi Rosję możliwości dalszego manewru. Możliwości manewru stwarza bowiem dopiero obserwowane ostatnio „opamiętanie się” i coraz większe umiarkowanie przejawiane przez liczne kraje europejskie.

Jest to niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych i wywołuje ich irytację, ale jest w pełni zgodne z interesami Rosji.”

To była Wypowiedz Politologa a Teraz z  Kolei  Po  Katastrofie Samolotu  sytuacja jest Bardzo dramatyczna.Zwiększa Się ryzyko wojny .

Komu zależało na zastrzeleniu samolotu i zamordowaniu tylu ludzi?Rosjanom,Ukraińcom czy Specjalistom ze Strefy „zachodniej”?A jak Podają media?

„Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony na terenie Ukrainy niedaleko granicy z Rosją (prawdopodobnie przez separatystów uzbrojonych w rosyjskie rakiety). Na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób, w tym 80 dzieci. Wiemy, że zginęli obywatele Holandii i USA oraz prawdopodobnie ludzie na ziemi. Nie wiadomo jeszcze nic o ofiarach z Polski.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała rozmowy separatystów, w których ci informują się nawzajem o katastrofie malezyjskiego Boeinga-777. – Tam leży morze ciał kobiet i dzieci – mówi jeden z rebeliantów. Z ich rozmów wynika, że samolot zestrzelili kozacy z punktu kontrolnego Czernuchino. Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się w czwartek późnym popołudniem na terytorium Ukrainy, niedaleko od granicy z Rosją.

 

Prezydent Polski:„W imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, chciałbym przekazać na ręce Waszej Królewskiej Mości najszczersze kondolencje rodzinom oraz bliskim ofiar tej tragedii. Okoliczności katastrofy wymagają jej jak najszybszego wyjaśnienia” – napisał prezydent Bronisław Komorowski w depeszy kondolencyjnej przesłanej władcy Malezji.”

22:06

Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną nad wschodnią częścią kraju. Władze w Kijowie poinformowały o tym Eurocontrol– europejską organizację do spraw bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.
21:58

Tłumy ludzi przed ambasadą Holandii w Kijowie. Ukraińcy składają kwiaty i zapalają znicze, aby upamiętnić ofiary katastrofy malezyjskiego samolotu we wschodniej Ukrainie.

fot. PAP/EPA/ROMAN PILIPEY
21:47

Załoga malezyjskiego boeinga, który rozbił się na terytorium Ukrainy, nie sygnalizowała przed zniknięciem maszyny z radarów żadnego problemu – oświadczył szef ukraińskiej służby kontroli powietrznej Dmytro Babejczuk.

Ofiary zestrzelenia samolotu to głównie Holendrzy

Pre­mier Ho­lan­dii – kraju, z któ­re­go po­cho­dzi naj­więk­sza licz­ba ofiar – Mark Rutte oświad­czył, że jest „głę­bo­ko wstrzą­śnię­ty” z po­wo­du ka­ta­stro­fy na wscho­dzie Ukra­iny ma­le­zyj­skie­go sa­mo­lo­tu, le­cą­ce­go z Am­ster­da­mu do Kuala Lum­pur. Za­ofe­ro­wał pomoc ho­len­der­skich eks­per­tów przy wy­ja­śnia­niu przy­czyn tra­ge­dii. – Kie­ru­je­my nasze myśli ku pa­sa­że­rom, ich ro­dzi­nom i bli­skim – za­pew­nił Rutte w dro­dze z Bruk­se­li, gdzie uczest­ni­czył w szczy­cie UE.

Reakcje w tempie presto z Ukrainy:

„Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie, które określiła jako podsłuchane nagranie rozmów donbaskich separatystów, wkrótce po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga 777. Nie chcemy oceniać jego autentyczności, tym bardziej, że sama SBU nie był w stanie zidentyfikować większości uczestników zaprezentowanych dialogów.”

 

Rozmówca zidentyfikowany jako podpułkownik Biezler dowowdzący oddziałem separatystycznym w obowodzie donieckim mówi: „Dopiero co strącili samolot. Spadł za Jenkijewem”. Odpowiada mu człowiek o nazwisku Gieranin.
Gieranin: „Piloci. Gdzie piloci?”

Biezler: „Pojechali szukać i fotografować strącony samolot”

Gieranin: „Ile minut temu?”

Biezler: „Około 30 minut temu”

Kolejny przedstawiony przez SBU dialog.

„Major”: Tak, tu „Major”. Znaczy, że to Czernuchińscy strącili samolot. Z Czernuchińskiego posterunku. Kozacy, którzy stoją na Czernuchinie. Samolot rozleciał się w powietrzu, w rejonie pietropawłowskiej kopalni. Pierwszy „dwusetny” [Ładunek 200 to w rosyjskiej terminologii wojskowej oznaczenie ciał zabitych], znaleźli pierwszego „dwusetnego”, do cywil.

„Grek”: „I co tam u was?”

„Major”: „Krótko – to na pewno cywilny samolot”

„Grek”: „Dużo tam ludzi?”

„Major”: Tak, w p***u! Odłamki powpadały na podwórka.

„Grek”: „Jaki ten pokład?”

„Major”: „Ja jeszcze nie sprawdziłem. Jeszcze nie byłem koło głównej części. Patrzę tylko tam gdzie zaczęły spadać pierwsze ciała. Są tam pozostałości wewnętrznych kontrukcji, ciał, foteli”

„Grek”: „Rozumiem. Jest jakakolwiek broń?”

„Major”: Żadnej. Cywilne rzeczy. Opatrunki, ręczniki, papier toaletowy”

„Grek”: „Są dokumenty?”

„Major”: „Tak. Indonezyjskiego studenta. Z uniwersytetu Thompsona”

Inna nagrana rozmowa przypisywana jest również separatystycznym bojownikom.

Anonim: „W sprawie tego samolotu strąconego w rejonie Śnieżnego i Toreza. On okazał się pasażerskim. Spadł w rejonie Grabowo. Jest morzee trupów, kobiet i dzieci. Teraz Kozacy oglądają tam to wszystko. W telewizji pokazują, że to AN-26, ukraiński transportowiec, ale mówię, na nim napisane „Malezyjskie Linie Lotnicze” Co on robił nad terytorium Ukrainy?”

Kozicin: „Znaczy zawozili szpiegów. Na ch** latać, teraz wojna się toczy!”

Informacje na ten temat będą podane w komentarzach.Zapraszam państwa.

Info,Zródła:Google,RSS,Yahoo,Baidu,Yandex.

http://jeznach.neon24.pl/post/111096,kto-pcha-rosje-do-wojny

http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/separatysci-mogli-zestrzelic-boeinga-przez-pomylke-video

Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony na terenie Ukrainy niedaleko granicy z Rosją (prawdopodobnie przez separatystów uzbrojonych w rosyjskie rakiety). Na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób, w tym 80 dzieci. Wiemy, że zginęli obywatele Holandii i USA oraz prawdopodobnie ludzie na ziemi. Nie wiadomo jeszcze nic o ofiarach z Polsk
Reklamy

17 thoughts on “Kto pcha Rosję do wojny?Kto zestrzelił Boeing 777 na Ukrainie?

 1. St.Michalkiewicz:
  Prawdopodobne zestrzelenie malezyjskiego samolotu nad Ukrainą wstrząsnęło światową opinią publiczną, dzięki czemu bezcenny Izrael może dokończyć tłumienie powstania w getcie w Strefie Gazy bez ryzyka ściągnięcia na siebie głosów potępienia. Od razu widać, że nie ma tego złego, co by na dobrenie wyszło. Po drugie – dzisiaj można powiedzieć jedno – że Służba Bezpieki Ukrainy była do tej katastrofy znacznie lepiej przygotowana, niż ruska FSB, a nawet – GRU. Prezydent Petro Poroszenko nawet bez dostępu do miejsca katastrofy od razu wiedział, że samolot został zestrzelony przez „terrorystów”, a SBU natychmiast zaprezentowała światu dowody w postaci nagranych rozmów separatystów, których zidentyfikowała nawet z nazwiska. Tymczasem zimny rosyjski czekista Putin początkowo był najwyraźniej zdezorientowany i dopiero stopniowo odzyskiwał kontenans. Od razu widać, że Ukraińcami musieli zaopiekować się pierwszorzędni fachowcy.

  Polubienie

 2. Umieszczone w internecie przez ukraińskie służby specjalne nagranie rozmów powstańców, którzy rzekomo omawiają zestrzelenie malezyjskiego Boeinga, zostały sfałszowane. Poinformowała grupa ekspertów, która przestudiowała taśmę i stwierdziła, że ​​zmontowano wielu niepowiązanych ze sobą rozmów.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_07_20/Przedstawione-przez-Kijow-dowody-zostaly-sfalszowane-0398/


  naliza lingwistyczna pokazuje również, że osoby, które sfabrykowały to nagranie, zdecydowanie nie miały wystarczająco dużo materiałów ani czasu. Dlatego też sens odpowiedzi jest niedopasowany, różni się również spektrum materiałów audio. Jednak, wydaje się, że najbardziej odkrywczym momentem jest to, że podczas elementarnego przeglądu właściwości nagrania okazuje się, że plik został stworzony prawie dzień przed katastrofą.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_07_20/Przedstawione-przez-Kijow-dowody-zostaly-sfalszowane-0398/

  http://polish.ruvr.ru/2014_07_20/Przedstawione-przez-Kijow-dowody-zostaly-sfalszowane-0398/

  Polubienie

 3. Inny komentarz:

  Nareszcie ruska agentura, a w najlepszym,przypadku pozyteczni idioci, w defensywie!
  Jakos nikogo nie sa w stanie przekonac ze byl zamach na Putina, ze to nie ruscy zestrzelili kolejny samolot , bo przeciez polscy ignoranci nie maja pojecia ze BUK nie potrafi osiagnac celu oddalonego o 10 km. Ruscy nie zalapali jeszcze ze uzywajac nomenklatury takiej jak,banderowcy,Usrael, pejsy, hasbara, natychmiast sa zdekonspirowani! Dziwnym zbiegiem okolicznosci nagle w polskiej przestrzeni publicznej pojawiaja sie jakies historie o mordach w Wolyniu i ta nomenklatura ,,banderowska,, ktorych to okreslen zaden Polak nie uzywa.
  Ciesze sie ze nareszcie Polacy w obliczu wojny informacyjnej inspirowanej przez Putina i jego polskojezycznych przyglupow ,potrafia sie zjednoczyc i tepic te proby manipulacji. I to bez wzgledu na sympatie polityczne. Obojetnie czy to elektorat JPalikota czy JKaczynskiego.
  To co sie dzieje od kilku dni na polskojezycznych forach,to istna masakra! Gdyby mi to ktos powiedzial wczesniej, ze w internecie ruska agentura dziala tak intensywnie ,uznalbym ze to czlowiek chory,zwolennik Macierewicza i RM, albo inny przypadek,szukajcy tylko mozliwosci zeby wsadzic szpile ,,POwcom czy PISiorom. Nie klocmy sie zatem, i a to jak wspolnie walczymy z ruska agentura nA forum to chyba dobry prognostyk,jaskolka wiosny nie czyni ale

  Polubienie

 4. Inny komentarz z internetu:Prorosyjscy terroryści najpierw mówili, że znaleźli czarne skrzynki, a teraz – zapewne po konsultacjach z Moskwą – że nie znaleźli i w ogóle ich nie ma na miejscu wypadku. Liczą prawdopodobnie na to, że świat się da nabrać, że jak nie ma czarnych skrzynek, to nie ma potwierdzenia ich winy. Ale to oni sprawują kontrolę nad terenem, gdzie był wypadek, nikt inny czarnych skrzynek nie wyniósł. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie, że oskarżenia kierowane w stronę Ukraińców nie mają najmniejszego oparcia w faktach, bo jakby maiły w zapisach czarnych skrzynek, to by je separatyści ujawnili.
  A poza wszystkim – czy po zamachach terrorystycznych 11 września 2001 roku komuś były potrzebne czarne skrzynki żeby ustalić winnych? Nie mam pewności, ale sądzę, że one się roztopiły /spłonęły w piekielnym ogniu jaki powstał po uderzeniach w wieże WTC.

  Polubienie

 5. Moskwa, Rosja, Sowiety zawsze się rozpychały we wszystkich możliwych kierunkach, dokonując przy tym mordów na niewyobrażalną skalę. To samo jest teraz z Ruso-Sowietami.

  Polubienie

 6. „Hiszpański kontroler ruchu lotniczego pracujący na lotniski Borispol, powiedział, że poinformował, że malezyjski samolot rejskowy został zestrzelony przez ukraińskich wojskowych, którzy teraz chcą zrzucić winę na powstańców pospolitego ruszenia. Napisał on o tym na Twitterze, informuje LifeNews. Według kontrolera ruchu lotniczego, do samego momentu zestrzelenia, Boeingowi towarzyszyły ukraińskie myśliwce” (B)


  Ukraina – „Zanim rozwalą mi głowę: samolot został zestrzelony przez Kijów”-kontroler ruchu lotniczego lotniska „Borispol”. Hiszpański kontroler ruchu lotniczego pracujący na lotniski Borispol, powiedział, że poinformował, że malezyjski samolot rejskowy został zestrzelony przez ukraińskich wojskowych, którzy teraz chcą zrzucić winę na powstańców pospolitego ruszenia. Napisał on o tym na Twitterze, informuje LifeNews. Według kontrolera ruchu lotniczego, do samego momentu zestrzelenia, Boeingowi towarzyszyły ukraińskie myśliwce. Poinformował także, że następnie została przejęta wieża kontroli lotów lotniska przez cudzoziemców. Kontroler lotów zauważa, że ta informacja jest potwierdzona przez dane radarowe na których wszystko było dobrze widoczne. Na swoim Twitterze hiszpański kontroler lotów pozostawił dużo informacji jednakże w chwili obecnej jego konto jest niedostępne.

  24smi.org publikuje tlumaczenie twitów Hiszpana w porządku chronologicznym:

  -Katastrofa lotnicza-samolot pasażerski rozbił się na Ukrainie w rejonie Doniecka

  -Katastrofa lotnicza-samolot 777 w strefie Doniecka

  -Samolot 777 „Malaysia Airlines” rozbił się na Ukrainie na granicy z Rosją

  -W samolocie 777 „Malaysia Airlines” 280 pasażerów

  -Władze kijowskie próbują przedstawić to jako atak prorosyjskich powstańców

  -Ano tak! Prawdopodobnie Kijów osiągnął to co chciał

  -W Kijowie znowu zajęto wieżę kontroli lotów

  -Potwierdzone-samolot 777 zniknął z radaru, doniesień o zakłóceniach nie było

  -Samolot zestrzelono, to nie awaria

  -Ta katastrofa jest całkowicie niezwykła. Grożą nam w kontroli lotów

  -W każdej chwili zabiorą nam telefony

  -Zanim zabiorą nam telefony albo rozwalą mi głowę: ON BYŁ ZESTRZELONY PRZEZ KIJÓW

  -Mamy potwierdzenie, że samolot zestrzelony. Władze kijowskie już dysponują wszystkimi informacjami

  -Co robią zagraniczni pracownicy w wieży kontroli lotów: zbierają informacje

  -Samolot B 777 leciał w eskorcie dwóch ukraińskich myśliwców akurat w chwili kiedy zniknął z radarów

  -Jeżeli kijowskie władze chcą usłyszeć prawdę to dwa myśliwce leciały obok ale zestrzeliły go nie one

  -Natychmiast po zniknięciu b 777 kijowskie władze ogłosiły upadek samolotu. Skąd oni mogli o tym wiedzieć tak szybko?

  -O 19:00 doniesiono o zestrzelonym samolocie a nieco później przejęto naszą wieżę kontroli lotów. Cudzoziemcy wciąż tu są

  -Dla niedowiarków: wszystkie radary to zarejestrowały. Samolot zestrzelony przez Kijów. My wszyscy o tym wiemy i wojskowi

  -Wojskowi przyznają, że zrobiła to Ukraina ale nie wiedzą na czyje polecenie

  -Kilka dni temu mówiłem, że wojskowi chcą usunąć Poroszenko. Być może tak jest a polecenia wydaje Timoszienko

  -Zamykają przestrzeń powietrzną

  Przypomnijmy, że samolot rejsowy „Malaysia Airlines” został zestrzelony 17 lipca około godz. 19:00 czasu moskiewskiego. Samolot spadł w rejonie miasta Snieżnoje. W rezultacie katastrofy zginęło 298 ludzi.

  Za: http://3rm.info/49088-prezhde-chem-mne-razobyut-golovu-samolet-byl-sbit-kievom-dispetcher-borispolya.html

  Polubienie

 7. Reina Duendes

  Dieses Foto verschwindet jetzt ganz schnell von den offiziellen Seiten.. also zieht es Euch runter und speichert es!

  Das ist ein Foto von der Absturzmaschine.. welches deutliche Anzeichen des Beschuss durch einen Splittersprengkopf zeigt.

  Diese Schäden kommen nicht durch einen Beschuss durch ein BUK-System sondern können wohl eher durch R-27 (air-to-air-missile)
  —> http://en.wikipedia.org/wiki/R-27_%28air-to-air_missile%29
  oder R-73 verursacht werden
  —> http://de.wikipedia.org/wiki/Wympel_R-73.

  hier die Info dazu auf russich:
  http://guruinterneta.livejournal.com/32590.html

  hier Infos dazu auf englisch:
  First signs of the damage on the body of LH17 appear to confirm that the plane was hit by a fragmentation warhead, or continuous rod warhead (see http://en.wikipedia.org/wiki/Air-to-air_missile), which is characteristic of an air-to-air missile and not of a BUK missile.

  Polubienie

 8. Horst Ruhdorfer Möglicherweise war der Flieger leer und ferngesteuert – eventuell sogar die verschwundene MH370 – …und ich geh von einer Fals Flag Aktion des Ami-Geheimdienstes aus. Wenn dieser Flieger nämlich wirklich von einer Rakete getroffen worden wäre in 10 km Höhe, wäre er in einzelnen Trümmern abgestürzt und nicht wie in dem Film zu sehen war, als ganzes und unbeschädigt. Weiters gibt es auf keinem einzigen der Bilder irgenwelche verbrannten Leichen zu sehen. Keine Särge nichts – Ausser einem ganzen Packen volkommen unbeschädigter Reisepässe. Es sieht viel mehr danach aus, als ob man die verschwundene MH370 hier per Fernsteuerung her flog um sie hier leer abstürzen zu lassen. Weiters fehlen die Fernsehbilder der verzweifelten Angehörigen auf den Flughäfen. Ich bin der Meinung diese Aktion war 9/11 2.0 – und ein Versuch der US-Kriegsverbrecher Obama und C. Russland endlich in den Weltkrieg zu bringen.
  Unversehrte schön hin drapierte „Leichen” in den ausgebrannten Wrackteilen – unbeschädigte druckfrische Reisepässe, andere wiederum durch Löcher ungültig gemacht, Obama du Massenmürder – diese Sache stinkt zum Himmel —> 9/11 2.0??? https://www.youtube.com/watch?v=sgIgGOUNDFE

  Polubienie

 9. „Boeing777” Air Control funktionierte nur mit dem ukrainischen
  Flug-Manager – in Kiew & Dnjepropetrowsk (dort ist der kriminelle
  Nazioligarch an der Macht!) , von dort wurde die Verschiebung
  des Korridor nördlich der üblichen Route organisiert. Russland
  oder der Miliz konnten nicht diese Kontrolle eingreifen.
  – Zeugen sahen in Nähe der Absturzstelle, wie die „Boeing777”
  von zwei Luftwaffen-Flugzeugen der Junta begleitet wurde
  (einige Quellen schreiben, über Modell Su-25, die andere von
  Modell Su-27)
  – Spanischer Fluglotse überwachte die „Boeing777” & bestätigte
  die Anwesenheit ukrainischer Jets neben der „Boeing”, ebenso
  wie die Tatsache, dass diese Flugzeuge wohl feuerten, er
  bestätigte plötzliche Anwesenheit von ukrainischen Soldaten, er
  wisse nicht genau, wer die in den Tower bestellte (Kolomoysky /
  Avakov?). Eigentlich ist die Tatsache der ukrainischen Militär-
  Flugzeuge neben der „Boeing”, für den spanischen Fluglotsen
  Beweise genug, dazu die Augenzeugen, die die Jets sahen.
  Es sollte laut Lotse ausreichen alles aufzudecken & die
  Schuldigen zu entlarven.

  Video über den Fluglotse, der sagte , Junta schoss sie runter..

  Sein Twitter > geht auf Datum gestern, 15-22 uhr!
  https://twitter.com/spainbuca

  Polubienie

 10. Kometarzepo niemiecku:Ups … und die PÄSSE der Toten verkohlten Leichen wurden auch schon gefunden –

  und zwar unversehrt …!!!
  9.11 lässt grüßen …


  Der Flug wurde von ukrainischen Fluglotsen geführt. Ein Schelm wer böses denkt.

  In den letzten Tagen erleidet die ukrainische Armee schwere Verluste gegen die Rebellen und muss sich überall zurück ziehen. Man braucht dringende Hilfe von NATO, um die Situation umzukehren. Da ist eine abgeschossene Passagiermaschine absolut willkommen… Nur lief hier nicht alles nach dem Plan.

  1. Es wurden schon 8 Flugschreiber geborgen und die werden die Wahrheit ans Licht bringen.
  2. Das russische Verteidigungsministerium zum Zeitpunkt des Absturzes Radar-Aktivitäten einer ukrainischen Raketen-Stellung registriert,
  3. Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben nach Kenntnis ukrainischer Behörden(!!!!!) keine Raketenflugabwehrsysteme vom Typ „Buk” für den Abschuss von Flugzeugen in ihrem Besitz gehabt.

  Polubienie

  1. Znowu komentujący ma bóle zębów i brakuje lekarza gdyż wyjechał z Ukrainy?Zadzwonić na pogotowie?Notka przedstawia informacje stron konfliktu Tragedia mordu na 80 dzieciach,które były w samolocie i natychmiastowe nagrania „seperatystów” „przedstawione przez administrację Ukrainy nie są propagandą.To są już makabryczne fakty.

   Polubienie

  2. To zdumiewające : wszyscy, wszystko już wiedzą o autorach i przyczynach zbrodni.
   Wyroki zapadły. Oznajmiono je światu.
   Czemuż zatem głuchym milczeniem pomija się wpis prowadzącego ów lot – hiszpańskiego kontrolera na Twitterze, że tuż przed katastrofą, w odległości 3 minut pojawił się w sąsiedztwie Boeinga – ukraiński myśliwiec. I że władze w Kijowie jako pierwsze oznajmiły światu wieść o zestrzeleniu, co jest zbieżnością dość zastanawiającą.
   Is fecit, cui prodest (ten zrobił, kto skorzystał).
   A w obliczu niepowodzeń na froncie walki z separatystami i narastającej świadomości mordu na własnym narodzie, Kijów na gwałt potrzebuje umiędzynarodowienia wojny na Ukrainie.
   W Polsce już się rozlegają histeryczne wrzaski sugerujące ścisłą analogię z katastrofą smoleńską.
   Taką to metodą się zapędza miliony do okopów – na własne ich zatracenie.
   Na własne ich życzenie…

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s